O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Maja Ružić Baf

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
35
Telefon:
003850(0)52377548

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Maja Ružić-Baf rođena je 1976. godine u Kopru, Republika Slovenija. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila je u Poreču. Diplomirala je predškolski odgoj na Pedagoškom fakultetu u Puli 1997. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade. Iste godine upisuje Filozofski fakultet u Rijeci, gdje je 2002. godine diplomirala i stekla naziv profesora pedagogije i informatike. Više je godina radila kao vanjski suradnik – asistent informatičkih i pedagogijskih kolegija na Visokoj učiteljskoj školi u Puli, Filozofskom fakultetu u Puli, Ekonomskom fakultetu u Puli, Odjelu za kulturu i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Pučkom otvorenom učilištu u Poreču. Od 2002. godine voditeljica je edukacije i osobni trener za ICT u tvrtki Infosit d.o.o za informatičke tehnologije. Od 2004. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Puli, a od 2015. godine izabrana je i zaposlena na radno mjesto izvanredne profesorice na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Bila je suradnica na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Objavila je tri znanstvene knjige, više znanstvenih i stručnih radova koji su recenzirani i objavljeni u stranim i domaćim časopisima (http://bib.irb.hr). Sudjelovala je na izlaganjima na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Recenzentica je i članica uredništva u nekoliko domaćih i stranih znanstvenih časopisa i monografija.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 9. veljače 2015. (znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora)
 • 6. rujna 2016. (znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika)
 • 14. ožujka 2019. (znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika)

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija (znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora)
 • područje interdisciplinarnih znanosti, polja 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti i 5.07. pedagogija (znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika)
 • područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija (znanstveno zvanje znastvenog savjetnika)

FUNKCIJE I NAGRADE
Obnašala je sljedeće dužnosti pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli:

 1. Članica Povjerenstva za izradu razvojne strategije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2013.-2018.
 2. Članica Povjerenstva za unutarnju prosudbu Sustava za kvalitetu (17.studeni 2011.).
 3. Članica Povjerenstva za mrežne stranice Fakulteta.
 4. Članica radne skupine za usklađivanje programa učiteljskih studija u RH (2012-).
 5. Članica tima za informatizaciju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 2014. 
 6. Obnašala je dužnost zamjenice pročelnika Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 2014. godine.
 7. Članica uredništva časopisa Metodički obzori, časopisa IJRES
 8. Urednica monografija, udžbenika, međunarodnih stručno-znanstvenih zbornika radova
 9. Recenzentica znanstvenih radova, zbornika radova, priručnika
 10. Organizirala je dvije izložbe studentskih i dječjih radova “Dječji svijet kroz igru I i II” u Puli, 2003. i 2004. godine. 
 11. Suorganizatorica je skupa: 2. skup Microsoft community/HUPRO u Poreču. 
 12. Organizirala je nekoliko ciklusa predavanja na temu Primjene informatike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svakodnevici. 
 13. Od 2002. godine članica je i jedan od osnivača udruge za razvoj visokog školstva Universitas u Rijeci. 
 14. Zajedno sa studentima osmislila je i prezentirala projekt „E-munitet“.
 15. U 2012. godini dobitnica je priznanja za najbolji znanstveni rad (best paper award, 1 st place) na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji EMEE 2012 – Education in the Modern European Environment.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

NTC (NIKOLA TESLA CENTER) CAMP AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES – KIDS EVALUATION OF INNOVATIVE LEARNING TECHNIQUES

Debeljuh, Andrea ; Rajović, Ranko ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
The 15th eLearning and Software for Education Conference - eLSE 2019 New technologies and redesigning learning spaces.

EDUCATION AND MEDIA USAGE - ANALYSIS AMONG CHILDREN 9 AND 10 YEARS OLD

Debeljuh, Andrea ; Ružić-Baf, Maja ; Rajović, Ranko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
13th International Technology, Education and Development Conference Exploring New Frontiers in Education

NTC Learning System and ICT for Kids Analysis of a Contemporary Innovative Learning Methodology

Rajović, Ranko ; Debeljuh, Andrea ; Ružić Baf, Maja
Drugi radovi u časopisima, 2018.

ICT and children s leisure time

Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Rajović, Ranko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Oblikovanje inovativnih učnih okolij

T ime Future Teacher Spend on Facebook and Playing Online Video Games

Ružić-Baf, Maja ; Tutan, Hany
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Family hotels' use of ICT in entertaining children and recommendations for inclusion of wearable devices

Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Slivar, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

ICT Content Learned Through NTC Learning System Methodology

Ružić-Baf, Maja ; Rajović, Ranko ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
14 th International Conference eLearning and Software for Education

ICT, Digital Rest (or Tiredness?) Spending Free Time in Front of a Screen

Ružić-Baf, Maja ; Rajović, Ranko ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Darovitost i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Debeljuh, Andrea ; Ružić-Baf, Maja ; Luccheto, Katja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Darovitost-prepoznavanje i podrška

NTC program-značaj kretanja kao osnove razvoja mozga i problem sedentarnog ponašanja kod djece

Rajović, Ranko ; Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Rajović, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
1. međunarodna stručno-naučna konferencija "Novi izazovi u edukaciji"

YouTube

Bočev, Mladen ; Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2016.

Turizam i teritorij

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2016.

How to introduce a computer mouse to children?

Ružić Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Academic Conference on teaching, Learning and E-learning in Bratislava

New Possibilities of ICT in Education


Uredničke knjige, 2016.

Information Technology and Young people

Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Brčina, Dragana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Use of Smartphones in 6th and 7th Grade (Elementary Schools) in Istria: Pilot Study

Ružić-Baf, Maja ; Keteleš, Vedrana ; Debeljuh, Andrea
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Online video games and young people

Ružić-Baf, Maja ; Strnak, Hrvoje ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Gremo u ćap / Mettiamoci insieme nel gruppo/ Let's Flock Together Tradicionalne (odabrane) dječje igre / Giochi tradizionali (scelti) per bambini / Traditional (Selected) Children Games

Ružić-Baf, Maja
Autorske knjige, 2015.

Information Technology and young people

Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Brčina, Dragana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2015.
52 nd THE IIER International Conference

Inappropriate Effects Which the Use of Computer and Playing Video Games Have on Young People

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
ICET 2015: XIII International Conference on Educational Technology

Students playing computer games with elements of violence's self-evaluation - what can we learn from this?

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Šimović, Vladimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Zbornik radova 13. dana Mate Demarina


Uredničke knjige, 2014.

Education for development


Uredničke knjige, 2014.

Uses and motives for playing online video game - specificities of university students

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Bočev, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Modern challenges in the use of information and communication technologies and encouraging divergent thinking in preschool children

Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Rajović, Ranko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
14. Dani Mate Demarina Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja

Differences in Self-Evaluation of Female and Male Students Concerning the Motives for Playing Online Video Games

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Future Teachers’ Attitudes about Certain Aspects of Information and Communication Technologies

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Zarevski, Predrag
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Suvremeni informacijski sustavi

Šimović, Vladimir ; Ružić-Baf, Maja
Autorske knjige, 2013.

Experiences and reasons for substances abuse among the students attending the department of primary education at the University of Pula

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Medaković, Matija
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Obrazovni i drugi aspekti socijalne isključenosti Roma – neka hrvatska iskustva i mogućnosti

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
IV. Međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost.

Jesu li društvene mreže sigurne?

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Jovanović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Differences in the students playing computer games with and without elements of violence's self-evaluation on the frequency of use of social networks and their applications

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Šimović, Vladimir
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Education in the Modern European Environment 2012

The use of web 2.0 tools in education from the point of view of future teachers

Krelja Kurelović, Elena ; Tomljanović, Jasminka ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics International Convention (35 ; 2012)

Use of ICT and Inappropriate Effects of Computer Use - Future Perspectives of Preschool and Primary School Teachers

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Društvo i tehnologija 2011

Poremećaji nedovoljno kontroliranog ponašanja sa psihološkog, socijalnopedagoškog te informacijskog i komunikacijskog aspekta

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Zuliani, Đeni
Autorske knjige, 2011.

Abuse of addictive substances by elementary school pupils: prevention and early intervention

Kocijančić, Antonia ; Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup Dvanaesti dani Mate Demarina: Suvremene strategije učenja i poučavanja

Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
18.međunarodni znanstevni skup "Društvo i tehnologija 2011".

Tehnike i kriteriji multimedijskih prezentacija

Maja Ružić-Baf
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Drugi asistentski dani, Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2010

Računalo-komunikacijski izazov djeci predškolske dobi

Tatković, Nevenka ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

The position of teaching materials on the monitor and its effect on the e-learning success

Žufić, Janko ; Ružić-Baf, Maja ; Zarevski, Predrag
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

The role of parents and computer use of pupils perpetrators of criminal acts

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Dragojlović, Duška
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Percepcija učinkovitosti policije i obilježja policijskih službenika

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Opašić, Valter
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Uporaba računala u razrednoj nastavi

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Utjecaj računalnih igara na mlade i uporaba PEGI alata

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Uporaba ICT-a i neprimjeren učinak korištenja računala iz perspektive budućih učitelja i odgojitelja

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Društvo i tehnologija 2010.XVII Međunarodni znastveni skup

Kvaliteta dijagnosticiranja i diferencijacije tretmana djece i mladih s poremećajima u ponašanju

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Revizijsko procjenjivanje rizika u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Ružić-Baf, Maja ; Kontošić, Alen ; Kontošić, Branka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Poslovnme strategije in izzivi sodobnega sveta

Učinkovitost prezentiranja multimedijskih sadržaja u nastavi informatike u visokom obrazovanju

Ružić-Baf, Maja
Doktorske disertacije, 2009.

The 'new school' module and Communication through contemporary media

Tatković, Nevenka ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
32. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO 2009

Evaluating local geological heritage: The role of private collections in presentation of the Rab Island fossil record

Marjanac, Tihomir ; Ružić, Maja ; Mašić, Tomislav ; Paparić, Mirko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
5TH International ProGEO Symposium on Conservation of the Geological Heritage and ProGEO Working Group 1 Annual Meeting

The importance of ICT in prevention of addictions

Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
II. Mednarodni kongres dijaških domov "Modeli vzgoje v globalnih družbi - 2008"

Internet as a New Source of Knowledge

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja ; Tušek, Mladen
Poglavlja u knjigama, 2007.

A Distance Learning Review : The Communicational Module 'Learning on Demand-anywhere at any Time'

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Tatković, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Creative organisation

Open Distant Learning: Pedagogical Terms of Reference and Dilemmas

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Tatković, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Computer in Education

Suradnja i komunikacija roditelja i odgojitelja

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Međunarodni znanstveno-stručni skup Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju

Computer Literacy Course for Teacher for the 21st Century

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2006.

Distance Learning : Practice and Dilemmas

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Međunarodni interdisciplinarni naučni skup "Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja"

The presence of information courses in the management study

Šehanović, Jusuf, Ružić, Maja, Šehanović, Zlatko
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2006.
Change Management

Communication teacher-student-computer

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti (25 ; 2006)

Protokoli bežičnih tehnologija (i-MODE)

Pečarić, Đilda, Ružić, Maja ; Tušek Mladen
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Društvo i tehnologija-Elektronički mediji u tranziciji

Pre-school Teachers' Informatics and Information Literacy

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Pečarić, Đilda
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
International Conferece on System Research, Information and Cybernetics (18 ; 2006)

Communication teacher-student-computer

Tatković, Nevenka ; Jusuf, Šehanović ; Maja, Ružić
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Change Management

Interactive Communication by Applying Contemporary Media in Higher Education

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2005.

Communication for the Purpose of Encouraging Gifted Students

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Dujmović, Mauro
Poglavlja u knjigama, 2005.

Modern Aspects of Communication In Education of Teachers Using New Information and Communication Technologies ( ICT )

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Society for Information Technology and Teacher Education International Conference

MODEL « ; NOVE ŠKOLE» ;

Tatković, Nevnka ; Maja Ružić
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Uporaba računala u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Mediji v izobraževanju

Nursery School Teachers' Creative Teamwork

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Education and social justice

Važnost uporabe videokonferencije u suvremenom obrazovnom sustavu

Ružić, Maja ; Mrvoš, Goran
Stručni radovi, 2004.

Teaching-Techology Foundations in the Education of Teacherc

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
International Scientific Conference on Organizational Science Development

Pripremanje za tehnologijsko obrazovanje najmlađij

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija (10 ; 2003)

Interaktivna komunikacija primjenom suvremenih medija u visokoškolskom obrazovanju

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
Dani Mate Demarina (4 ; 2003)

Interaktivna komunikacija s darovitim učenicima

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
Dani Mate Demarina (4 ; 2003)