Opcije pristupačnosti Pristupačnost

izv. prof. dr. sc. Maja Ružić Baf

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 35
Telefon:003850(0)52377548
E-mail: E-mail
Katedra/služba: Odsjek za razrednu nastavu

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Maja Ružić-Baf rođena je 1976. godine u Kopru, Republika Slovenija. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila je u Poreču. Diplomirala je predškolski odgoj na Pedagoškom fakultetu u Puli 1997. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade. Iste godine upisuje Filozofski fakultet u Rijeci, gdje je 2002. godine diplomirala i stekla naziv profesora pedagogije i informatike. Više je godina radila kao vanjski suradnik – asistent informatičkih i pedagogijskih kolegija na Visokoj učiteljskoj školi u Puli, Filozofskom fakultetu u Puli, Ekonomskom fakultetu u Puli, Odjelu za kulturu i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Pučkom otvorenom učilištu u Poreču. Od 2002. godine voditeljica je edukacije i osobni trener za ICT u tvrtki Infosit d.o.o za informatičke tehnologije. Od 2004. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Puli, a od 2015. godine izabrana je i zaposlena na radno mjesto izvanredne profesorice na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Bila je suradnica na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Objavila je tri znanstvene knjige, više znanstvenih i stručnih radova koji su recenzirani i objavljeni u stranim i domaćim časopisima (http://bib.irb.hr). Sudjelovala je na izlaganjima na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Recenzentica je i članica uredništva u nekoliko domaćih i stranih znanstvenih časopisa i monografija.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 9. veljače 2015. (znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora)
 • 6. rujna 2016. (znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika)
 • 14. ožujka 2019. (znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika)

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija (znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora)
 • područje interdisciplinarnih znanosti, polja 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti i 5.07. pedagogija (znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika)
 • područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija (znanstveno zvanje znastvenog savjetnika)

FUNKCIJE I NAGRADE
Obnašala je sljedeće dužnosti pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli:

 1. Članica Povjerenstva za izradu razvojne strategije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2013.-2018.
 2. Članica Povjerenstva za unutarnju prosudbu Sustava za kvalitetu (17.studeni 2011.).
 3. Članica Povjerenstva za mrežne stranice Fakulteta.
 4. Članica radne skupine za usklađivanje programa učiteljskih studija u RH (2012-).
 5. Članica tima za informatizaciju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 2014. 
 6. Obnašala je dužnost zamjenice pročelnika Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 2014. godine.
 7. Članica uredništva časopisa Metodički obzori, časopisa IJRES
 8. Urednica monografija, udžbenika, međunarodnih stručno-znanstvenih zbornika radova
 9. Recenzentica znanstvenih radova, zbornika radova, priručnika
 10. Organizirala je dvije izložbe studentskih i dječjih radova “Dječji svijet kroz igru I i II” u Puli, 2003. i 2004. godine. 
 11. Suorganizatorica je skupa: 2. skup Microsoft community/HUPRO u Poreču. 
 12. Organizirala je nekoliko ciklusa predavanja na temu Primjene informatike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svakodnevici. 
 13. Od 2002. godine članica je i jedan od osnivača udruge za razvoj visokog školstva Universitas u Rijeci. 
 14. Zajedno sa studentima osmislila je i prezentirala projekt „E-munitet“.
 15. U 2012. godini dobitnica je priznanja za najbolji znanstveni rad (best paper award, 1 st place) na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji EMEE 2012 – Education in the Modern European Environment.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

GAME AND ICT – FROM TRADITIONAL TO MODERN

Kadum, Sandra ; Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
13 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION

Contemporary educational technology and teaching media in higher education teaching during the COVID-19 pandemic

Kadum, Sandra ; Ružić-Baf, Maja ; Dumančić, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
13th International Conference of Education, Research and Innovation

Tha Family and ICT

Ružić-Baf, Maja ; Kadum, Sandra, Damić, Manuela
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Journal of education, culture and society

Pametno s pametnim telefonom Informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju

Ružić-Baf, Maja
Autorske knjige, 2020.

Alternativni dječji vrtići i IKT

Debeljuh, Andrea ; Žagar, Larisa ; Ružić Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Novi izazovi u edukaciji

NTC (NIKOLA TESLA CENTER) CAMP AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES – KIDS EVALUATION OF INNOVATIVE LEARNING TECHNIQUES

Debeljuh, Andrea ; Rajović, Ranko ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
The 15th eLearning and Software for Education Conference - eLSE 2019 New technologies and redesigning learning spaces.

EDUCATION AND MEDIA USAGE - ANALYSIS AMONG CHILDREN 9 AND 10 YEARS OLD

Debeljuh, Andrea ; Ružić-Baf, Maja ; Rajović, Ranko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
13th International Technology, Education and Development Conference Exploring New Frontiers in Education

NTC Learning System and ICT for Kids Analysis of a Contemporary Innovative Learning Methodology

Rajović, Ranko ; Debeljuh, Andrea ; Ružić Baf, Maja
Drugi radovi u časopisima, 2018.
TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics

ICT and children s leisure time

Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Rajović, Ranko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Oblikovanje inovativnih učnih okolij

T ime Future Teacher Spend on Facebook and Playing Online Video Games

Ružić-Baf, Maja ; Tutan, Hany
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
TEM Journal (Technology Education Management Informatics)

Family hotels' use of ICT in entertaining children and recommendations for inclusion of wearable devices

Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Slivar, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
International Journal of Education Economics and Development

ICT Content Learned Through NTC Learning System Methodology

Ružić-Baf, Maja ; Rajović, Ranko ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
14 th International Conference eLearning and Software for Education

ICT, Digital Rest (or Tiredness?) Spending Free Time in Front of a Screen

Ružić-Baf, Maja ; Rajović, Ranko ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Technology Education Managament Informatics

Darovitost i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Debeljuh, Andrea ; Ružić-Baf, Maja ; Luccheto, Katja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Darovitost-prepoznavanje i podrška

NTC program-značaj kretanja kao osnove razvoja mozga i problem sedentarnog ponašanja kod djece

Rajović, Ranko ; Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Rajović, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
1. međunarodna stručno-naučna konferencija "Novi izazovi u edukaciji"

YouTube

Bočev, Mladen ; Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2016.

Turizam i teritorij

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2016.

How to introduce a computer mouse to children?

Ružić Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Academic Conference on teaching, Learning and E-learning in Bratislava

New Possibilities of ICT in Education


Uredničke knjige, 2016.

Information Technology and Young people

Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Brčina, Dragana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
International Journal of Advances in Science Engineering and Technology

Use of Smartphones in 6th and 7th Grade (Elementary Schools) in Istria: Pilot Study

Ružić-Baf, Maja ; Keteleš, Vedrana ; Debeljuh, Andrea
Drugi radovi u časopisima, 2016.
International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering

Online video games and young people

Ružić-Baf, Maja ; Strnak, Hrvoje ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
International Journal of Research in Education and Science

Gremo u ćap / Mettiamoci insieme nel gruppo/ Let's Flock Together Tradicionalne (odabrane) dječje igre / Giochi tradizionali (scelti) per bambini / Traditional (Selected) Children Games

Ružić-Baf, Maja
Autorske knjige, 2015.

Information Technology and young people

Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Brčina, Dragana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2015.
52 nd THE IIER International Conference

Inappropriate Effects Which the Use of Computer and Playing Video Games Have on Young People

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
ICET 2015: XIII International Conference on Educational Technology

Students playing computer games with elements of violence's self-evaluation - what can we learn from this?

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Šimović, Vladimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
International Journal of Innovation and Learning

Zbornik radova 13. dana Mate Demarina


Uredničke knjige, 2014.

Education for development


Uredničke knjige, 2014.

Uses and motives for playing online video game - specificities of university students

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Bočev, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Didactita Slovenica Pedagoška obzorja

Modern challenges in the use of information and communication technologies and encouraging divergent thinking in preschool children

Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea ; Rajović, Ranko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
14. Dani Mate Demarina Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja

Differences in Self-Evaluation of Female and Male Students Concerning the Motives for Playing Online Video Games

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
The New Educational Review

Future Teachers’ Attitudes about Certain Aspects of Information and Communication Technologies

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Zarevski, Predrag
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Croatian Journal of Education

Suvremeni informacijski sustavi

Šimović, Vladimir ; Ružić-Baf, Maja
Autorske knjige, 2013.

Experiences and reasons for substances abuse among the students attending the department of primary education at the University of Pula

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Medaković, Matija
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Metodički obzori

Obrazovni i drugi aspekti socijalne isključenosti Roma – neka hrvatska iskustva i mogućnosti

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
IV. Međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost.

Jesu li društvene mreže sigurne?

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Jovanović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Differences in the students playing computer games with and without elements of violence's self-evaluation on the frequency of use of social networks and their applications

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Šimović, Vladimir
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Education in the Modern European Environment 2012

The use of web 2.0 tools in education from the point of view of future teachers

Krelja Kurelović, Elena ; Tomljanović, Jasminka ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics International Convention (35 ; 2012)

Use of ICT and Inappropriate Effects of Computer Use - Future Perspectives of Preschool and Primary School Teachers

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Psychology of Language and Communication

Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Društvo i tehnologija 2011

Poremećaji nedovoljno kontroliranog ponašanja sa psihološkog, socijalnopedagoškog te informacijskog i komunikacijskog aspekta

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Zuliani, Đeni
Autorske knjige, 2011.

Abuse of addictive substances by elementary school pupils: prevention and early intervention

Kocijančić, Antonia ; Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup Dvanaesti dani Mate Demarina: Suvremene strategije učenja i poučavanja

Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
18.međunarodni znanstevni skup "Društvo i tehnologija 2011".

Tehnike i kriteriji multimedijskih prezentacija

Maja Ružić-Baf
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Drugi asistentski dani, Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2010

Računalo-komunikacijski izazov djeci predškolske dobi

Tatković, Nevenka ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Informatologia

The position of teaching materials on the monitor and its effect on the e-learning success

Žufić, Janko ; Ružić-Baf, Maja ; Zarevski, Predrag
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Journal of information and Organizational Science

The role of parents and computer use of pupils perpetrators of criminal acts

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Dragojlović, Duška
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Metodički obzori

Percepcija učinkovitosti policije i obilježja policijskih službenika

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Opašić, Valter
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Policija i sigurnost

Uporaba računala u razrednoj nastavi

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Utjecaj računalnih igara na mlade i uporaba PEGI alata

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja

Uporaba ICT-a i neprimjeren učinak korištenja računala iz perspektive budućih učitelja i odgojitelja

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Društvo i tehnologija 2010.XVII Međunarodni znastveni skup

Kvaliteta dijagnosticiranja i diferencijacije tretmana djece i mladih s poremećajima u ponašanju

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Revizijsko procjenjivanje rizika u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Ružić-Baf, Maja ; Kontošić, Alen ; Kontošić, Branka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Poslovnme strategije in izzivi sodobnega sveta

Učinkovitost prezentiranja multimedijskih sadržaja u nastavi informatike u visokom obrazovanju

Ružić-Baf, Maja
Doktorske disertacije, 2009.

The 'new school' module and Communication through contemporary media

Tatković, Nevenka ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
32. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO 2009

Evaluating local geological heritage: The role of private collections in presentation of the Rab Island fossil record

Marjanac, Tihomir ; Ružić, Maja ; Mašić, Tomislav ; Paparić, Mirko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
5TH International ProGEO Symposium on Conservation of the Geological Heritage and ProGEO Working Group 1 Annual Meeting

The importance of ICT in prevention of addictions

Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
II. Mednarodni kongres dijaških domov "Modeli vzgoje v globalnih družbi - 2008"

Internet as a New Source of Knowledge

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja ; Tušek, Mladen
Poglavlja u knjigama, 2007.

A Distance Learning Review : The Communicational Module 'Learning on Demand-anywhere at any Time'

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Tatković, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Creative organisation

Open Distant Learning: Pedagogical Terms of Reference and Dilemmas

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Tatković, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Computer in Education

Suradnja i komunikacija roditelja i odgojitelja

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Međunarodni znanstveno-stručni skup Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju

Computer Literacy Course for Teacher for the 21st Century

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2006.

Distance Learning : Practice and Dilemmas

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Međunarodni interdisciplinarni naučni skup "Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja"

The presence of information courses in the management study

Šehanović, Jusuf, Ružić, Maja, Šehanović, Zlatko
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2006.
Change Management

Communication teacher-student-computer

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti (25 ; 2006)

Protokoli bežičnih tehnologija (i-MODE)

Pečarić, Đilda, Ružić, Maja ; Tušek Mladen
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Društvo i tehnologija-Elektronički mediji u tranziciji

Pre-school Teachers' Informatics and Information Literacy

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Pečarić, Đilda
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
International Conferece on System Research, Information and Cybernetics (18 ; 2006)

Communication teacher-student-computer

Tatković, Nevenka ; Jusuf, Šehanović ; Maja, Ružić
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Change Management

Interactive Communication by Applying Contemporary Media in Higher Education

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2005.

Communication for the Purpose of Encouraging Gifted Students

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Dujmović, Mauro
Poglavlja u knjigama, 2005.

Modern Aspects of Communication In Education of Teachers Using New Information and Communication Technologies ( ICT )

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Society for Information Technology and Teacher Education International Conference

MODEL « ; NOVE ŠKOLE» ;

Tatković, Nevnka ; Maja Ružić
Drugi radovi u časopisima, 2005.
INFORMATOLOGIA, SEP.SPEC.

Uporaba računala u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Mediji v izobraževanju

Nursery School Teachers' Creative Teamwork

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Education and social justice

Važnost uporabe videokonferencije u suvremenom obrazovnom sustavu

Ružić, Maja ; Mrvoš, Goran
Stručni radovi, 2004.
Informatologia

Teaching-Techology Foundations in the Education of Teacherc

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
International Scientific Conference on Organizational Science Development

Pripremanje za tehnologijsko obrazovanje najmlađij

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija (10 ; 2003)

Interaktivna komunikacija primjenom suvremenih medija u visokoškolskom obrazovanju

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
Dani Mate Demarina (4 ; 2003)

Interaktivna komunikacija s darovitim učenicima

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
Dani Mate Demarina (4 ; 2003)