O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Maja Ružić Baf

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
35
Telefon:
003850(0)52377548

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Maja Ružić-Baf rođena je 1976. godine u Kopru, Republika Slovenija. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila je u Poreču. Diplomirala je predškolski odgoj na Pedagoškom fakultetu u Puli 1997. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade. Iste godine upisuje Filozofski fakultet u Rijeci, gdje je 2002. godine diplomirala i stekla naziv profesora pedagogije i informatike. Više je godina radila kao vanjski suradnik – asistent informatičkih i pedagogijskih kolegija na Visokoj učiteljskoj školi u Puli, Filozofskom fakultetu u Puli, Ekonomskom fakultetu u Puli, Odjelu za kulturu i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Pučkom otvorenom učilištu u Poreču. Od 2002. godine voditeljica je edukacije i osobni trener za ICT u tvrtki Infosit d.o.o za informatičke tehnologije. Od 2004. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Puli, a od 2015. godine izabrana je i zaposlena na radno mjesto izvanredne profesorice na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Bila je suradnica na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Objavila je tri znanstvene knjige, više znanstvenih i stručnih radova koji su recenzirani i objavljeni u stranim i domaćim časopisima (http://bib.irb.hr). Sudjelovala je na izlaganjima na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Recenzentica je i članica uredništva u nekoliko domaćih i stranih znanstvenih časopisa i monografija.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 9. veljače 2015. (znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora)
 • 6. rujna 2016. (znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika)
 • 14. ožujka 2019. (znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika)

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija (znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora)
 • područje interdisciplinarnih znanosti, polja 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti i 5.07. pedagogija (znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika)
 • područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija (znanstveno zvanje znastvenog savjetnika)

FUNKCIJE I NAGRADE
Obnašala je sljedeće dužnosti pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli:

 1. Članica Povjerenstva za izradu razvojne strategije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2013.-2018.
 2. Članica Povjerenstva za unutarnju prosudbu Sustava za kvalitetu (17.studeni 2011.).
 3. Članica Povjerenstva za mrežne stranice Fakulteta.
 4. Članica radne skupine za usklađivanje programa učiteljskih studija u RH (2012-).
 5. Članica tima za informatizaciju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 2014. 
 6. Obnašala je dužnost zamjenice pročelnika Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 2014. godine.
 7. Članica uredništva časopisa Metodički obzori, časopisa IJRES
 8. Urednica monografija, udžbenika, međunarodnih stručno-znanstvenih zbornika radova
 9. Recenzentica znanstvenih radova, zbornika radova, priručnika
 10. Organizirala je dvije izložbe studentskih i dječjih radova “Dječji svijet kroz igru I i II” u Puli, 2003. i 2004. godine. 
 11. Suorganizatorica je skupa: 2. skup Microsoft community/HUPRO u Poreču. 
 12. Organizirala je nekoliko ciklusa predavanja na temu Primjene informatike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svakodnevici. 
 13. Od 2002. godine članica je i jedan od osnivača udruge za razvoj visokog školstva Universitas u Rijeci. 
 14. Zajedno sa studentima osmislila je i prezentirala projekt „E-munitet“.
 15. U 2012. godini dobitnica je priznanja za najbolji znanstveni rad (best paper award, 1 st place) na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji EMEE 2012 – Education in the Modern European Environment.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Šuran, Fulvio.
Turizam i teritorij .
Buje = Buie : Happy, 2016 (e-book).

2. Ružić-Baf, Maja.
Gremo u ćap / Mettiamoci insieme nel gruppo/ Let's Flock Together Tradicionalne (odabrane) dječje igre / Giochi tradizionali (scelti) per bambini / Traditional (Selected) Children Games .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015 (monografija).

3. Šimović, Vladimir; Ružić-Baf, Maja.
Suvremeni informacijski sustavi .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2013 (monografija).

4. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Zuliani, Đeni.
Poremećaji nedovoljno kontroliranog ponašanja sa psihološkog, socijalnopedagoškog te informacijskog i komunikacijskog aspekta .
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. New Possibilities of ICT in Education / Ružić Baf, Maja; Žufić, Janko (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).

2. Zbornik radova 13. dana Mate Demarina / Tatković, Nevenka; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Šuran, Fulvio; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2014. (zbornik).

3. Education for development / Tatković, Nevenka; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Šuran, Fulvio; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Department of Educational Sciences Juraj Dobrila Univerity of Pula, 2014 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Bočev, Mladen; Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea.
YouTube // New Possibilities of ICT in Education / Ružić-Baf, Maja ; Žufić, Janko (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 61-78.

2. Tatković, Nevenka; Šehanović, Jusuf; Ružić, Maja; Tušek, Mladen.
Internet as a New Source of Knowledge // New Media in Education / Soleša, Dragan ; Černetič, Metod ; Gerlič, Ivan (ur.).
Novi Sad : MBM plas, 2007. Str. 83-87.

3. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Computer Literacy Course for Teacher for the 21st Century // Comparative pedagogy : selected topics / Černetič, Metod ; Mušanović, Marko ; Dečman Dobrnjič, Olga (ur.).
Maribor ; Kranj ; Rijeka : Faculty of Education ; Faculty of Organizational Sciences ; Croatian Future Society, 2006. Str. 205-214.

4. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Interactive Communication by Applying Contemporary Media in Higher Education // Interactiv Communication in Education / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola u Puli, Hrvatski pedagoško-književni zbor, MPS d.o.o Pula, 2005. Str. 101-114.

5. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja; Dujmović, Mauro.
Communication for the Purpose of Encouraging Gifted Students // Interactive Communication in Education / Tatković, nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola u Puli, Hrvatsko-pedagoški književni zbor, MPS d.o.o, Pula, 2005. Str. 67-87.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Slivar, Iva.
Family hotels' use of ICT in entertaining children and recommendations for inclusion of wearable devices. // International Journal of Education Economics and Development. 9 (2018) , 2; 124-133 (članak, znanstveni).

2. Ružić-Baf, Maja; Tutan, Hany.
T ime Future Teacher Spend on Facebook and Playing Online Video Games. // TEM Journal (Technology Education Management Informatics). 7 (2018) , 3; 543-547 (članak, znanstveni).

3. Ružić-Baf, Maja; Rajović, Ranko; Debeljuh, Andrea.
ICT, Digital Rest (or Tiredness?) Spending Free Time in Front of a Screen. // Technology Education Managament Informatics. 6 (2017) , 4; 883-887 (članak, znanstveni).

4. Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Brčina, Dragana.
Information Technology and Young people. // International Journal of Advances in Science Engineering and Technology. 4 (2016) , 1; 32-35 (članak, znanstveni).

5. Ružić-Baf, Maja; Strnak, Hrvoje; Debeljuh, Andrea.
Online video games and young people. // International Journal of Research in Education and Science. 2 (2016) , 1; 94-103 (članak, znanstveni).

6. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Šimović, Vladimir.
Students playing computer games with elements of violence's self-evaluation - what can we learn from this?. // International Journal of Innovation and Learning. 17 (2015) , 1; 134-144 (članak, znanstveni).

7. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Bočev, Mladen.
Uses and motives for playing online video game - specificities of university students. // Didactita Slovenica Pedagoška obzorja. 29 (2014) , 2; 117-130 (članak, znanstveni).

8. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Debeljuh, Andrea.
Differences in Self-Evaluation of Female and Male Students Concerning the Motives for Playing Online Video Games. // The New Educational Review. 35 (2014) , 1; 202-211 (članak, znanstveni).

9. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Medaković, Matija.
Experiences and reasons for substances abuse among the students attending the department of primary education at the University of Pula. // Metodički obzori. 8 (2013) , 1; 85-94 (pregledni rad, znanstveni).

10. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Zarevski, Predrag.
Future Teachers’ Attitudes about Certain Aspects of Information and Communication Technologies. // Croatian Journal of Education. 15 (2013) , Sp.Ed. 3; 149-175 (članak, znanstveni).

11. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja.
Use of ICT and Inappropriate Effects of Computer Use - Future Perspectives of Preschool and Primary School Teachers. // Psychology of Language and Communication. 16 (2012) , 1; 29-38 (članak, znanstveni).

12. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Jovanović, Ana.
Jesu li društvene mreže sigurne?. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 61 (2012) , 4; 563-575 (prethodno priopćenje, znanstveni).

13. Tatković, Nevenka; Ružić-Baf, Maja.
Računalo-komunikacijski izazov djeci predškolske dobi. // Informatologia. 44 (2011) , 1; 27-30 (prethodno priopćenje, znanstveni).

14. Žufić, Janko; Ružić-Baf, Maja; Zarevski, Predrag.
The position of teaching materials on the monitor and its effect on the e-learning success. // Journal of information and Organizational Science. 35 (2011) , 1; 143-157 (pregledni rad, znanstveni).

15. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja.
Kvaliteta dijagnosticiranja i diferencijacije tretmana djece i mladih s poremećajima u ponašanju. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 59 (2010) , 1; 99-112 (pregledni rad, znanstveni).

16. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Dragojlović, Duška.
The role of parents and computer use of pupils perpetrators of criminal acts. // Metodički obzori. 5 (2010) , 2; 7-20 (članak, znanstveni).

17. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Opašić, Valter.
Percepcija učinkovitosti policije i obilježja policijskih službenika. // Policija i sigurnost. 19 (2010) , 3; 309-325 (članak, znanstveni).

18. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana.
Utjecaj računalnih igara na mlade i uporaba PEGI alata. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 2 (2010) , 24; 9-18 (članak, znanstveni).

19. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana.
Uporaba računala u razrednoj nastavi. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 59 (2010) , 4; 533-543 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Rajović, Ranko; Debeljuh, Andrea; Ružić Baf, Maja.
NTC Learning System and ICT for Kids Analysis of a Contemporary Innovative Learning Methodology. // TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics. 7 (2018) , 4; 886-891 (članak, ostalo).

2. Ružić-Baf, Maja; Keteleš, Vedrana; Debeljuh, Andrea.
Use of Smartphones in 6th and 7th Grade (Elementary Schools) in Istria: Pilot Study. // International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. 10 (2016) , 3; 609-612 (članak, ostalo).

3. Tatković, Nevnka; Maja Ružić.
MODEL « ; NOVE ŠKOLE» ;. // INFORMATOLOGIA, SEP.SPEC.. 9 (2005) ; 1-59 (ostalo, ostalo).

4. Ružić, Maja; Mrvoš, Goran.
Važnost uporabe videokonferencije u suvremenom obrazovnom sustavu. // Informatologia. 37 (2004) , 1-85; 72-75 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Debeljuh, Andrea; Ružić-Baf, Maja; Luccheto, Katja.
Darovitost i informacijsko-komunikacijske tehnologije // Darovitost-prepoznavanje i podrška / Šćepanović, Marinela (ur.).
"Mensa Srbije", Novi Sad : SaTCIP do, 2017. 102-108 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Debeljuh, Andrea; Rajović, Ranko; Ružić-Baf, Maja.
NTC (NIKOLA TESLA CENTER) CAMP AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES – KIDS EVALUATION OF INNOVATIVE LEARNING TECHNIQUES // The 15th eLearning and Software for Education Conference - eLSE 2019 New technologies and redesigning learning spaces VOl 1 / Roceanu, Ion i dr. (ur.).
Bucharest : “CAROL I” National Defence University Publishing House, 2019. 264-272 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Debeljuh, Andrea; Ružić-Baf, Maja; Rajović, Ranko.
EDUCATION AND MEDIA USAGE - ANALYSIS AMONG CHILDREN 9 AND 10 YEARS OLD // 13th International Technology, Education and Development Conference / L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (ur.).
Valencia, spain : IATED Academy, 2019. 1405-1414 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Rajović, Ranko.
ICT and children s leisure time // Oblikovanje inovativnih učnih okolij-Constructing innovative learning environments / Štemberger, T., Čotar Konrad, S., Rutar, S., Žakelj, A. (ur.).
Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. 139-150 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Ružić-Baf, Maja; Rajović, Ranko; Debeljuh, Andrea.
ICT Content Learned Through NTC Learning System Methodology // 14 th International Conference on eLarning and Software for Education eLearning challenges and new horizons, Vol.1 / Rocenau, Ion ; Belgian, Daniel ; Ciolan, Luciano ; Stefan, Ioana (ur.).
Bucharest : "Carol I" National Defence University Publishing House, 2018. 49-54 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Ružić Baf, Maja.
How to introduce a computer mouse to children? // Proceedings of IAC-TLEI 2016 in Bratislava.
Prague : Czech Institute of Academic Educations z.s., 2016. 36-40 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana.
Inappropriate Effects Which the Use of Computer and Playing Video Games Have on Young People // International Scholar and Scientific Research & Inovation.
2015. 1758-1761 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Rajović, Ranko.
Modern challenges in the use of information and communication technologies and encouraging divergent thinking in preschool children // 14. Dani Mate Demarina Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja / Prskalo, Ivan (ur.).
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 253-261 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja.
Obrazovni i drugi aspekti socijalne isključenosti Roma – neka hrvatska iskustva i mogućnosti // IV. Međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost / Arnaut, Muhamed (ur.).
Zenica, Bosna i Hercegovina : Pedagoški fakultet, 2013. 123-136 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Krelja Kurelović, Elena; Tomljanović, Jasminka; Ružić-Baf, Maja.
The use of web 2.0 tools in education from the point of view of future teachers // 35th International Convention (MIPRO 2012) : proceedings / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology,, 2012. 1521-1526 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Kocijančić, Antonia; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja.
Abuse of addictive substances by elementary school pupils: prevention and early intervention // Međunarodni znanstveni skup Dvanaesti dani Mate Demarina: Suvremene strategije učenja i poučavanja, Monografija I.dio / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2011. 417-429 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana.
Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja // Društvo i tehnologija, 2011. / Plenković, Mario (ur.).
Zagreb : HRVATSKO KOMUNIKOLOŠKO DRUŠTVO & NONACOM, 2011. 178-183 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja.
Uporaba ICT-a i neprimjeren učinak korištenja računala iz perspektive budućih učitelja i odgojitelja // Društvo i tehnologija 2010. / Plenković, Mario (ur.).
Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo i NONACOM, 2010. 305-312 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Ružić-Baf, Maja; Kontošić, Alen; Kontošić, Branka.
Revizijsko procjenjivanje rizika u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija // Poslovnme strategije in izzivi sodobnega sveta / Nosan, Marjata ; David, Ksenija (ur.).
Celje : Poslovno-komercialna šola Celje, 2010. 267-273 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Tatković, Nevenka; Ružić-Baf, Maja.
The 'new school' module and Communication through contemporary media // 32. International convention on information and communication technology, electronic and microelectronic, Proccedings, vol.IV. CE Computers in education, MIPRO / Čičin-Šain, M, Turčić Prstačić, I., Sluganović, I., Uroda, I. (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology , Electronic and Microelectronic -MIPRO, 2009. 318-321 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Ružić-Baf, Maja.
The importance of ICT in prevention of addictions // Educational models in global societies - 2008 / Dečman Dobrnjič, Olga, Černetič, Metod, Šestina Čoz, Martina (ur.).
Kranj, Slovenija : Skupnost dijaških domov Slovenije, Ljubljanja : Zavod R Slovenije za šolstvo in šport : Društvo vzgojiteljev Slovenije, Tanian : Department of Education, National University, 2008. (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja; Tatković, Sanja.
Open Distant Learning: Pedagogical Terms of Reference and Dilemmas // MIPRO.
2007. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja; Tatković, Sanja.
A Distance Learning Review : The Communicational Module 'Learning on Demand-anywhere at any Time' // Creative Organisation : proceedings.
Portorož, 2007. 1852-1857 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

18. Tatković, Nevenka; Jusuf, Šehanović; Maja, Ružić.
Communication teacher-student-computer // Proceedings of the 25 th Inbternational Conference on Organizational Science Development / Vladislav Rajkovič (ur.).
Maribor, Slovenia : Faculty of Maribor, 2006. 268-275 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

19. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja; Pečarić, Đilda.
Pre-school Teachers' Informatics and Information Literacy // Proceedings of the 18th International Conferece on System Research, Information and Cybernetics : Communication and Information Sciences in the Knowledge Society / Šimović, Vladimir (ur.).
Zagreb : Europski centar za napredna i sustavna istraživanja, 2006. 18-22 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

20. Tatković, Nevenka; Šehanović, Jusuf; Ružić, Maja.
Distance Learning : Practice and Dilemmas // Zbornik radova s Međunarodnog interdisciplinarnog naučnog skupa Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja = Proceedings of the International Interdisciplinary Scientific Conference European Dimensions of Reforms in the Educational system / Kamenov, Emil (ur.).
Novi Sad, 2006. 201-205 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

21. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Uporaba računala u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi // Mediji v izobraževanju / Blažič, Marjan (ur.).
Novo mesto : Visokošolsko središče Novo mesto, 2004. 494-498 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

22. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Pripremanje za tehnologijsko obrazovanje najmlađij // Društvo i tehnologija 2003. : zbornik radova = Society and technology 2003 : proceedings / Plenković, Juraj (ur.).
Rijeka ; Zagreb : Građevinski fakultet ; Hrvatsko komunikološko društvo, 2003. 67-73 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

23. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Teaching-Techology Foundations in the Education of Teacherc // Management, knowledge and EU : proceedings of the 23rd International Scientific Conference on Organizational Science Development / Florjančič, Jože ; Jesenko, Jože ; Drakulić, Mirjana ; Paape, Björn ; Kaluža, Jindřich ; Ljubič, Tone ; Leskovar, Robert (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2003. 191-202 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Brčina, Dragana.
Information Technology and young people // Proceedings of 52 nd THE IIER International Conference / Dr.p.Suresh (ur.).
Bhubaneswar, India : IRAJ Institute of Research and journals, 2015. 12-15 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Suradnja i komunikacija roditelja i odgojitelja // Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju : zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja predškolske djece, 2007. 205-213 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Šehanović, Jusuf, Ružić, Maja, Šehanović, Zlatko.
The presence of information courses in the management study // Proceedings of the 25 th Inbternational Conference on Organizational Science Development / Vladislav Rajkovič (ur.).
Maribor, Slovenia : Faculty of Maribor, 2006. 320-327 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

4. Tatković, Nevenka; Šehanović, Jusuf; Ružić, Maja.
Communication teacher-student-computer // Management sprememb : zbornik povzetkov referatov 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti / Rajkovič, Vladislav ; Kern, Tomaž ; Kljajić, Miroljub ; Leskovar, Robert ; Mayer, Janez ; Vukovič, Goran ; (ur.).
Maribor : Faculty of Maribor, 2006. 268-275 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

5. Tatković, Nevenka; Šehanović, Jusuf; Ružić, Maja.
Modern Aspects of Communication In Education of Teachers Using New Information and Communication Technologies ( ICT ) // Proceedings of the Society for Information Technology and Teacher Education International Conference : SITE 2005.
Phoenix, 2005. 2840-2845 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Rajović, Ranko; Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Rajović, Iva.
NTC program-značaj kretanja kao osnove razvoja mozga i problem sedentarnog ponašanja kod djece // Novi izazovi u edukaciji / Kranjčan, Mitja ; Matijević, Milan ; Rajović, Ranko ; Stanojević, orica ; Debeljuh, Andrea ; Ružić-Baf, Maja (ur.).
Novi Sad, Srbija : Smart Production, 2016. 27-32 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Šimović, Vladimir.
Differences in the students playing computer games with and without elements of violence's self-evaluation on the frequency of use of social networks and their applications // Education in the Modern European Environment / Šimović, Vladimir ; Bežen, Ante (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana.
Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja // Društvo i tehnologija 2011.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Maja Ružić-Baf.
Tehnike i kriteriji multimedijskih prezentacija // Drugi asistentski dani, Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2010 / Divković, Marina ; Vitković Vanessa (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. 17-17 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Marjanac, Tihomir; Ružić, Maja; Mašić, Tomislav; Paparić, Mirko.
Evaluating local geological heritage: The role of private collections in presentation of the Rab Island fossil record // 5TH International ProGEO Symposium on Conservation of the Geological Heritage and ProGEO Working Group 1 Annual Meeting. 1.-5.10.2008. Rab Proceedings.
Zagreb : ProGEO-Croatia, 2008. 91-92 (poster,sažetak,stručni).

6. Pečarić, Đilda, Ružić, Maja; Tušek Mladen.
Protokoli bežičnih tehnologija (i-MODE) // Informatologia, separat speciale no.10 / Plenković Mario (ur.).
Zagreb : Croatian Communication Association, 2006. 29-29 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Nursery School Teachers' Creative Teamwork // Education and social justice : Conference proceedings / Turner Marti, Lidia (ur.).
Cuba : WCCES, 2004. 54-54 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

8. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Interaktivna komunikacija s darovitim učenicima // Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima : međunarodni znanstveni i stručni skup : zbornik sažetaka = The interactive communication in education : International Scientific and Proffesional Symposium : book of abstracts / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola, 2002. 37-37 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Interaktivna komunikacija primjenom suvremenih medija u visokoškolskom obrazovanju // Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima : međunarodni znanstveni i stručni skup : zbornik sažetaka = The interactive communication in education : International Scientific and Proffesional Symposium : book of abstracts / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola, 2002. 47-47 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Ružić-Baf, Maja.
Učinkovitost prezentiranja multimedijskih sadržaja u nastavi informatike u visokom obrazovanju / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19.05. 2009, 172 str. Voditelj: Boras, Damir.