Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O konferenciji

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju 19. dani Mate Demarina s glavnom temom „Razvojni aspekti u odgoju i obrazovanju“. Konferencija se održava u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Odsjekom u Petrinji.

Održane konferencije

Teme konferencije

Razvojni aspekti u odgoju i obrazovanju

Suvremeni odgoj i obrazovanje nalazi se u razdoblju promjena koje bi trebale odgovoriti na brojne dimenzije iz različitih područja i razina odgoja i obrazovanja. Pod utjecajem je globalne gospodarske krize i informacijsko-komunikacijske tehnologije što utječe na njegov razvoj. Povezan je sa svim porama društvene zajednice i na njega utječu svi elementi svakodnevnog života djece i mladih. Aspekti koji proizlaze iz potrebe za promjenom u odgoju i obrazovanju na svim razinama odgoja i obrazovanja, od ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog te visokoškolskog, trebali bi dati odgovor na pitanja razvoja, a odgovarajući na ta pitanja doprinijeti kvaliteti života. Vrijednosti odgoja i obrazovanja trebale bi postati primarni cilj društvene zajednice. Time će učiteljski/nastavnički identitet prosperirati, a status učitelja/učiteljica i nastavnika/nastavnica se poboljšati. Veliku ulogu u svemu tome imaju studenti/studentice – budući učitelji/nastavnici i sami odgojno-obrazovni djelatnici, učenici i njihovi roditelji koji, pozivajući na učinkovitost odgoja i obrazovanja, pokazuju otvorenost i empatičnost prema poučavatelju koji je toliko važan u aspektu razvoja djece i mladih.

Razvojni se aspekti u odgoju i obrazovanju ogledaju u odgoju i obrazovanju djece i mladih u današnjem društvu punom stereotipa i predrasuda, u razrednom, školskom menadžmentu, u radu s učenicima s posebnim potrebama, ali i u svim drugim područjima odgoja i obrazovanja unutar školske kulture. Odgovore na brojna pitanja mogu dati stručnjaci iz svih područja odgoja i obrazovanja koji na bilo koji način i na svim razinama sudjeluju u odgajanju i obrazovanju mladih naraštaja. Također, odgovore može dati akademska zajednica, ali i znanstvenici provodeći istraživanja u odgoju i obrazovanju.

Aktualni kurikulumski pristup u školama i na sveučilištima usmjeren je na odgojno-obrazovna očekivanja i ishode učenja te ocrtava standardizaciju znanja, vještina i stavova u regionalnom, nacionalnom i međunarodnom kontekstu. Doprinosi jasnijem i realnijem odgoju i obrazovanju. Vrednovanjem, provjeravajući usvojenost znanja, razvoj vještina i oblikovanje stavova učenika učitelji/učiteljice i nastavnici/nastavnice učenicima i roditeljima te akterima obrazovne politike daju informacije i koje će učenike/mlade ljude osnažiti u njihovom razvoju, u namjeri i potrebi za cjeloživotnim učenjem.

Tematske cjeline

  1. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  2. Osnovnoškolsko obrazovanje
  3. Srednjoškolsko obrazovanje
  4. Visokoškolsko obrazovanje

Publikacije

Radovi s međunarodne znanstvene konferencije bit će tiskani u zborniku, a najbolji radovi (prema procjeni recenzentskog odbora) imat će mogućnost objave u posebnom broju časopisa Economic Research-Ekonomska istraživanja (https://www.tandfonline.com/toc/rero20/current), uz standardni trošak objavljivanja.

Časopis

Economic Research – Ekonomska istraživanja

Organizacijski odbor

Predsjednica

Članovi

Tajništvo

Važni datumi

Slanje radova (na engleskom jeziku) i prijavnica: 1. veljače 2021.

Obavijesti o prihvaćanju rada: 1. ožujka 2021.

Plaćanje rane kotizacije: 15. ožujka 2021.