Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kontakt

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
I. M. Ronjgova 1
HR-52100 Pula

Mrežna stranica: https://fooz.unipu.hr/dani-mate-demarina

E-mail: fooz-mdemarin@unipu.hr

Telefon: +385 (0) 52 377 541