Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Međunarodna znanstvena konferencija 19. dani Mate Demarina

"Razvojni aspekti u odgoju i obrazovanju"

Pula, Hrvatska, 22. i 23. travnja 2021.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju 19. dani Mate Demarina s glavnom temom "Razvojni aspekti u odgoju i obrazovanju". Konferencija će se održati virtualno 22. i 23. travnja 2021. godine.

Zbornik radova

 

Razvojni aspekti u odgoju i obrazovanju/Developmental Aspects of Education

Pula, 22. i 23. travnja 2021. / Pula, 22 – 23 April 2021

Registracija (ZOOM platforma) / Conference registration (ZOOM platform)
 
Uvodni dio

 

 • Program međunarodne znanstvene konferencije 19. DANI MATE DEMARINA
  "Razvojni aspekti u odgoju i obrazovanju"
 • Programme of the International Scientific Conference 19th MATE DEMARIN DAYS
  "Developmental Aspects of Education"

 

ČETVRTAK, 22. travnja 2021. / THURSDAY, 22nd April 2021
 
1. sekcija / 1. session

 

 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje / Early and preschool education
 • Moderator: doc. dr. sc. Sandra Kadum

 

ČETVRTAK, 22. travnja 2021. / THURSDAY, 22nd April 2021
 
2. sekcija / 2. session

 

 • Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje / Primary and secondary education
 • Moderator: doc. dr. sc. Marin Beroš

 

ČETVRTAK, 22. travnja 2021. / THURSDAY, 22nd April 2021
 
3. sekcija / 3. session

 

 • Visokoškolsko obrazovanje / Higher education
 • Moderator: doc. dr. sc. Marko Turk

 

PETAK, 23. travnja 2021. / FRIDAY 23rd April 2021
Zaključci međunarodne znanstvene konferencije / Conclusions of the International Scientific Conference