Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upute autorima

 • Radni jezici znanstvenog konferencije su hrvatski i engleski.
 • Jedan autor može sudjelovati na konferenciji najviše s 2 (dva) rada.
 • Radovi s međunarodne znanstvene konferencije bit će tiskani u zborniku, a najbolji radovi (prema procjeni recenzentskog odbora) imat će mogućnost objave u posebnom broju časopisa Economic Research-Ekonomska istraživanja (https://www.tandfonline.com/toc/rero20/current), uz standardni trošak objavljivanja.
 • U postupku objavljivanja razmatrat će se isključivo radovi prezentirani na konferenciji i pisani na engleskom jeziku.
 • Prihvaćanje kategoriziranih radova za objavljivanje u časopisu i zborniku obvezuje autore da isti članak ne smije biti objavljen na drugom mjestu. Rukopisi se ne vraćaju.
 • Autor(i) kod prijave rada obvezno dostavljaju izjavu lektora da je izvršio prethodno lektoriranje rada na engleskom jeziku.
 • Radovi se dostavljaju u digitalnom obliku putem elektroničke pošte:

fooz-mdemarin@unipu.hr

Uredništvo prima isključivo radove koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • Naslov rada, sažetak i ključne riječi (pet ili šest riječi) moraju biti napisane na hrvatskom i engleskom jeziku.
 • Sažetak ne smije prelaziti 1000 znakova.
 • Radovi se šalju u MS Wordu. Rad treba sadržavati maksimalno 16 kartica teksta.
 • Crteže treba prirediti u skladu sa zahtjevima standardnih grafičkih i kompjutorskih tehnologija.
 • Fotografije trebaju biti oštre i dovoljno kontrastne (unutar formata DIN A4).
 • Literatura se izrađuje u jedinstvenom popisu i navodi se prema APA standardu (https://www.apastyle.org/).

Oblikovanje rada:

 • Veličina papira: A4
 • Margine: do 2,5 (gornja, donja, lijeva, desna)
 • Font: Times New Roman veličine 12 sa dvostrukim proredom
 • Poravnanje: obostrano
 • Naslov: Bold, tiskano, centrirano, veličina 14pt
 • Imena autora (ispod naslova): Normal, centirano, 14 pt
 • Institucija autora (ispod imena autora): Italic, centrirano, 12 pt
 • E-mail adresa (ispod imena institucije): Normal, centrirano, 11 pt
 • Naslovi
  • Naslovi prve razine (npr. uvod, zaključak) moraju biti podebljani (bold) i sve imenice moraju početi velikim početnim slovom.
  • Naslovi druge razine pišu se podebljanim kurzivom (bold, italics) i sve imenice moraju početi velikim početnim slovom.
  • Naslovi treće razine pišu se kurzivom (italics) i sve imenice moraju početi velikim početnim slovom.
  • Naslovi četvrte razine pišu se podebljanim kurzivom (bold, italics) i stavlja ih se na početak poglavlja. Tekst slijedi odmah nakon točke ili drugog interpunkcijskog znaka.
  • Naslovi pete razine pišu se kurzivom (italics) i stavlja ih se na početak poglavlja. Tekst slijedi odmah nakon točke ili drugog interpunkcijskog znaka.