Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kotizacija i plaćanje

  • Rana kotizacija (plaćena do 15. ožujka 2021.) iznosi 50 eura za prijavljen rad (u kunskoj protuvrijednosti).
  • Kotizacija (plaćena nakon 15. ožujka 2021.) iznosi 80 eura za prijavljen rad (u kunskoj protuvrijednosti).
  • Studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije.
  • Za plaćanje kotizacije potrebno je ispuniti prijavnicu, a račun za plaćanje kotizacije će biti ispostavljen na adresu elektroničke pošte.