Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Visual Art Creative Activities - Graphics

Visual Art Creative Activities - Graphics

Visual Art Creative Activities - Graphics


BASIC DATA

Code:

42745

ECTS:

2.0

Lecturers in charge:

doc. mr. art. Aleksandra Rotar

Lecturers:

doc. mr. art. Aleksandra Rotar - Exercises

Take exam:


DETAILED DATA

1. KOMPONENTA

 • Lectures 15
 • Exercises 15

* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)

DESCRIPTION:

LITERATURE:

 1. Peić, Matko: ?Pristup likovnom djelu?;
 2. Prelog ? Damjanov ? Ivančević: ?Likovne umjetnosti?, školski leksikon;
 3. Pischel, G.: ?Opća povijest umjetnosti?;
 4. Despot, N.: ?Svjetlo i sjena?;
 5. Paro, Frane: ?Grafika?;
 6. Tomas, K.: ?Mali leksikon 20. vijeka?;
 7. Fučić, Branko: ?Istarske freske?;
 8. Tomašević Dančević, Mirjana ? Šobat, Ana: ?Likovna kultura?, udžbenik za 5. i 6. razred o.š.;
 9. Babić, Antun: ?Likovna kultura, pregled povijesti umjetnosti?;
 10. Jakubin, Marijan: ?Osnove likovnoga jezika i likovne tehnike?;
 11. Ivančević, Radovan: ?Likovni govor, uvod u svijet likovnih umjetnosti?;
 12. Svi projekti ?Histrići u potrazi za blagom Istre?, CD-romovi;
 13. Kalčić, Mirjana: ?Stolice?, projekt, CD-rom;
 14. Slikovnice, didaktičke igre na CD-romovima, metodički priručnici, katalozi sa izložbi, monografije, likovne enciklopedije, Internet stranice sa likovnim umjetnicima, pravcima u lik. umj., metodikom lik. kult.;


CLASSES

4. SEMESTER

Izborna grupa PO IV. semestar - Mandatory studij - Preschool Teaching


CONSULTATIONS SCHEDULE