Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Games & Children

Games & Children

Games & Children


BASIC DATA

Code:

51884

ECTS:

2.0

Lecturers in charge:

doc. dr. sc. Marina Diković

Lecturers:

Doris Velan - Exercises

Take exam:


DETAILED DATA

1. KOMPONENTA

  • Lectures 15
  • Exercises 15

* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)

DESCRIPTION:

LITERATURE:

  1. Duran, M.; Dijete i igra; Jastrebarsko: Naklada Slap (2003)
  2. Goldberg, S.; Razvojne igre za predškolsko dijete; Lekenik: Ostvarenje (2003)
  3. Grgec-Petroci, V.; Igra i dijete, dijete i igra; Zagreb: Obiteljski centar grada Zagreba (2009)
  4. Maleš, D., Stričević, I.; Druženje djece i odraslih; Zagreb: Školska knjiga (1996)


CLASSES

6. SEMESTER

Izborna grupa PO VI. semestar - Mandatory studij - Preschool Teaching


CONSULTATIONS SCHEDULE