TEACHING FIRST ENVIRONMENT & MATHS CONCEPTS 1:
Teaching First Environment & Maths Concepts 1
Teaching First Environment & Maths Concepts 1
Code: 41560
ECTS: 4.0
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Lecturers: Ana Mofardin - Practicum
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Practicum 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
  1. Roller-Halačev; Upoznavanje predškolske djece s okolinom(određena poglavlja) ŠK, Zagreb, 1978.;
  2. Grupa autora: Igrom do sebe, Alinea, Zagreb, 1994.;
  3. Liebeck P.:Kako djeca uče matematiku, Educa, Zagreb, 1995.;
  4. Peteh, M.: Matematika i igra u dječjem vrtiću, Alineja, Zagreb 1992.;
  5. Uzelac, dr. sc. V. (1999), Djeca i okoliš, Rijeka, Adamić.;
  6. Brajša, P., Žganec-Brajša i Slunjski.E.: Tajne uspješnog roditelja i odgajatelja, C.A.S.H:, Pula, 1999.;
  7. Cvetković Lay, J.: Ja hoću i mogu više, Alinea, zagreb, 1995.;
  8. Čuturić, N.: Prve tri godine života, Školska knjiga, Zagreb, 1991.;
  9. Posokhova, I., Matematika bez suza: kako pomoći djetetu s teškoćama u učenju matematike., prema Mahesh C. Sharma. De Zan, I., Obrazovanje i odgoj za okoliš. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 141 (2000), 3; str. 328-339.;
5. semester
Mandatory course - Mandatory studij - Preschool Teaching
Consultations schedule: