VISUAL ART CREATIVE ACTIVITIES - FORM & COLOUR:
Visual Art Creative Activities - Form & Colour
Visual Art Creative Activities - Form & Colour
Code: 42741
ECTS: 2.0
Lecturers in charge: Breza Žižović , pred.
Lecturers: Breza Žižović , pred. - Exercises
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Exercises 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
 1. Arbanas, N.: Grafičke tehnike, Laser plus, Zagreb, 1999.;
 2. Damjanov, J.: Vizualni jezik i likovna umjetnost, Šk. knjiga, Zagreb, 1991.;
 3. Grčko, S.: Grafički postupci, Šk. knjiga, Zagreb, 1968.;
 4. Grupa autora: Opća povijest umjetnosti, Mozaik knjiga, Zagreb, 2000.;
 5. Ivančević, R.:Umjetničko blago Hrvatske, ITP, Motovun, 1993.;
 6. Jakubin, M.: Osnove likovnog jezika i likovne tehnike, Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1990.;
 7. Meyers, H.: 150 likovnih tehnika, IP Svjetlost, Zavod za udžbenike, Sarajevo, 1975.;
 8. Peić, M.: Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, Zagreb, 1977.;
 9. Tomašević Dančević ? Šobat: Likovna kultura, -udžbenik za 5. i 6. razred osnovne škole, Profil, Zagreb, 2001. -udžbenik za 7. i 8. razred osnovne škole, Profil, Zagreb, 2002.;
 10. Dorfles, Gillo: Kič, antologija lošeg ukusa, Golden marketing, Zg., 1997.;
 11. Kučina, V., Tanay E. R.: Tehnike likovnog izražavanja od olovke do kompjutora, Naklada Zaki, Zg., 1995.;
3. semester
Izborna grupa PO III. semestar - Mandatory studij - Preschool Teaching
Consultations schedule: