Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz  područja humanističkih znanosti, polje filozofija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran dr. sc. Marin Beroš.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za međunarodnu suradnju i mobilnost u Uredu za partnerstvo i projekte,  na određeno vrijeme od jedne (1) godine, s punim radnim vremenom– 1 izvršitelj uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 116/2020 od 23. listopada 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje) za kolegij Klavir, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Muzičkoj akademiji u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Marijan Đuzel, mag. mus.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog nastavnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija na Filozofskom fakultetu u Puli,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Ida Koncani Uhač.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija za kolegij Uvod u arheometriju na Filozofskom fakultetu u Puli,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Tea Zubin Ferri.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 101 od dana 11. rujna 2020. godine pod točkom 1. stavak 1. "jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje) – Klavir" Poništenje dijela natječaja - Klavir  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog u Glasu Istre od dana 12. rujna 2020. godine pod točkom 1. stavak 1. "jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje) – Klavir" Poništenje dijela natječaja - Klavir  
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" dana 16. listopada 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na položaj II vrste – voditelj ispostave – viši referent u računovodstvu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Majda Turnšek Dobre.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" dana 16. listopada 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana   Kristina Alviž Rengel.
Obavještavamo da su po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 21. veljače 2020. za izbor dvadeset izvršitelja/izvršiteljica u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrani slijedeći kandidati: Valentina Saint-Georges, dr. med., Mirela Markanović Mišan, dr. med., Jurica Vrbanec, dr. med., mr. sc. Bojan Gluhačić, dr. med., mr. sc. Andrej Angelini, dr. med., Kristina Klarić, dr. med. i Amalija Karalić, dr. med..
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 14. listopada 2020. godine za izbor na radno mjesto administrator/ica projekta pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na projektu "Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta" na određeno vrijeme (26 mjeseci), s punim radnim vremenom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Antonija Zgaljardić, mag. cult.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 101/2020 od 11. rujna 2020. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija ili području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teorija glazbene umjetnosti na Muzičkoj akademiji u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Luka Demarin, mag. mus.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Uredu za Studentski zbor, sport i kulturu,  na određeno vrijeme od jedne (1) godine s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje posijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Odsjeku za povijest, Filozofskog fakulteta u Puli, na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Anita Buhin.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na Filozofskom fakultetu u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Stefani Silli, mag japanologije i profesorica povijesti umjetnosti.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije (korejski jezik) na Filozofskom fakultetu u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Minyoung Chang, mag. logopedije.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti, grana metodika nastavnih predmeta humanističkih znanosti na Odsjeku za povijest, Filozofskog fakulteta u Puli, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Dijana Muškardin, profesor hrvatskog jezika i književnosti i povijesti.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, objavljuje Ispravak dijela natječaja objavljenog u Glasu Istre  od dana 20. listopada 2020. godine  pod točkom 7., stavak 2., umjesto riječi „za kolegij Dirigiranje“, treba stajati riječi „za kolegij Zbor“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, objavljuje Ispravak dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 116 od dana 23. listopada 2020. godine  pod točkom 7., stavak 2., umjesto riječi „za kolegij Dirigiranje“, treba stajati riječi „za kolegij Zbor“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Muzička akademija u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2020./2021. na kolegijima Metodika nastave glazbe 3 i Metodički praktikum i praksa (zimski semestar) te Metodika nastave glazbe 2 i Metodički praktikum (ljetni semestar) – jedan izvršitelj/ica.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sukladno Pozivu studentima FET-a za izbor demonstratora u akademskoj godini 2020./2021. i pristiglim prijavama, za demonstratore su odabrani sljedeći studenti/studentice:
Sveučilište raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto administrator/ica projekta za projekte pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na projektu. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 26 mjeseci, u punom radnom vremenu.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija – za teorijske predmete na Muzičkom akademiji u Puli na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran Juraj Marko Žerovnik, mag. mus.
Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2020./2021. na sljedećim kolegijima:
Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave nositeljima kolegija ukoliko žele biti demonstratori na sljedećim kolegijima: 
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ dana 29. srpnja 2020. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli,  na neodređeno vrijeme  u punom radnom vremenu,   izabrana mr. sc. Snježana Pejović Petraček .
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, pri  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Ana Babić, mag. ekologije i zaštite okoliša.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, (s nastavom na talijanskom jeziku) na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, pri  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran Matija Drandić, prof. magistar povijesti i talijanistike.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta ili poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, pri  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Jelena Gugić, prof. hrvatskog jezika i književnosti i prof. engleskog jezika i književnosti .
Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2020./2021. na sljedećim kolegijima:
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/2020 od 17. srpnja 2020. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na Filozofskom fakultetu u Puli na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Dragana Špica.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 29. siječnja 2020. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (do povratka stalne zaposlenice s rodiljnog dopusta) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,   nitko po natječaju nije izabran.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 29. srpnja 2020. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – ostala radna mjesta II vrste – domar/čuvar na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,  na neodređeno vrijeme  u punom radnom vremenu,  izabran je Stanko Švraka .
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju pomoćnih knjižničarskih poslova u knjižnici Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67 od dana 12. srpnja 2019. godine pod točkom 2. stavak 3. „za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko- nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe -  pjevanje na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.“
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ dana 04. ožujka 2020. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – Voditelj odjeljka – Ureda za nabavu i održavanja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) na Rektoratu Sveučilišta,  nitko nije izabran.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogije (s nastavom na talijanskom jeziku), na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Martina Matijašec.
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije - Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju poslova promocije na društvenim mrežama. 
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 8. travnja 2020. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj Odjeljka – Ureda za nabavu i održavanje, na određeno vrijeme  u punom radnom vremenu, (zamjena za rodiljni dopust) izabrana je Nensi Margetić, dipl. oec.. 
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 8. travnja 2020. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je Nikolina Klečina, mag.oec..
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za razdoblje najkasnije do 20. siječnja 2023. - jedan izvršitelj za potrebe realizacije projektnih aktivnosti projekta KK.05.1.1.02.0012: „Integrirani sustav uzgoja alternativnih vrsta školjkaša u uvjetima klimatskih Promjena“.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 72/2019 od 31. srpnja 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na Filozofskom fakultetu u Puli na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran izv. prof. dr. sc. Marko Ljubešić.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 96/2018 od 31. listopada 2018. godine za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje (Klasična harmonika) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran je  doc. art. Ivan Šverko.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je  izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je  izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je  izv. prof. dr. sc. Sabina Lacmanović.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2020 od 21. veljače 2020. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je  prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika (standardni hrvatski jezik) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana je  dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 99/2019 od 18. listopada 2019. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste asistent iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grane klasične filologije na Filozofskom fakultetu u Puli na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Tara Pavlović, mag.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Ponovljeni natječaj za izbor zaposlenika na položaj I vrste – Voditelj odjeljka - Ureda za nabavu i održavanje na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za nabavu i održavanje – jedan izvršitelj uz probni rad od šest (6) mjeseci – zamjena za rodiljni dopust.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u  znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu).
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II vrste  – viši stručni referent  u Uredu za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.   Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od najmanje tri (3) godine društvenog usmjerenja, poznavanje rada na računalu, jedna (1) godina radnog staža u struci.
Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2019./2020. na kolegiju Strukture podataka i algoritmi – jedan izvršitelj/ica. 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 106. od dana 6. studenog 2019. godine pod točkom 1. stavkom 3. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za potrebe Katedre za matematiku, statistiku i informatiku (grana kvantitativna ekonomija) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:     ×      
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor zaposlenika na položaj II. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik Fakulteta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, uz probni rad od tri (3) mjeseci, izabrana Lorena Bestulić, univ. bacc. oec.     ×      
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za pravne poslove na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) u Uredu za pravne poslove – jedan izvršitelj uz probni rad od šest (6) mjeseci na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Ana Brajković, mag. iur.     ×      
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/2020 od 29. siječnja 2020. za izbor zaposlenika na položaj I. vrste – Voditelj ureda (voditelj odjeljka) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za studente i obrazovne programe – jedan izvršitelj uz probni rad od šest (6) mjeseci na  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabrana Anamarija Banković, dipl. oec.     ×      
Sukladno Pozivu studentima za izbor demonstratora u ljetnom semestru u akademskoj godini 2019./2020. i pristiglim prijavama, za demonstratore su odabrani sljedeći studenti/studentice: 0303065527 0303065574 0303066288 0303065093 Odabrani studenti/studentice trebaju se odazvati kratkom sastanku zbog dobivanja uputa vezanih za obavljanje demonstrature. Sastanak će se održati u ponedjeljak 2.3.2020. u 9.30 sati u kabinetu 13.      ×      
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za prijem na radno mjesto administrator/ ica projekta pri Sveufilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na projektu. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 24 mjeseci, u punom radnom vremenu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:     ×      
Molimo zainteresirane studente da se jave nositeljima kolegija ukoliko žele biti demonstratori na sljedećim kolegijima u ljetnom semestru:      ×      
Muzička akademija u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. na kolegiju Orkestar  – jedan izvršitelj/ica. 
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 29. siječnja 2020. godine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – zaštitar/domar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta, nitko nije izabran.
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije - Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali u Puli raspisuje Javni poziv za izbor anketara u akademskoj godini 2019./2020. na institucijskom projektu prof. dr. sc. Neale Ambrosi-Randić „Demografske i biopsihosocijalne odrednice uspješnoga starenja“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 20. prosinca 2019. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta, izabrana je Lilika Bešić.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – Ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 20. rujna 2019. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj ureda (voditelj odjeljka) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za studente i obrazovne programe , nitko po natječaju nije izabran.  
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 6. studenog 2019. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za razvoj karijera na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,  na određeno vrijeme  u punom radnom vremenu,   izabrana je Tea Aničić, mag.oec.  
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 20. rujna 2019. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaju III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – tehnički suradnik u Uredu za izdavačku djelatnost, na neodređeno vrijeme  u punom radnom vremenu,  izabran je Robert Stanojević.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla četiri (4) demonstratora-ice u akademskoj godini 2019./2020. na Medicinskom fakultetu u Puli, preddiplomski stručni studij Sestrinstvo na kolegijima „Osnove zdravstvene njege“ i „Proces zdravstvene njege“.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 20. rujna 2019. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za međunarodne projekte i programe u Uredu za partnerstvo i projekte, na neodređeno vrijeme  u punom radnom vremenu,  izabrana je Kristina Hlavati Bertoncelj, mag. oec..
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 20. rujna 2019. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) u punom radnom vremenu, nitko po natječaju nije izabran.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”: 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste zvanja – Stručni suradnik za razvoj karijera na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja, poznavanje jednog svjetskog jezika, jedna (1) godina radnog staža u struci.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla dva (2) demonstratora-ice u akademskoj godini 2019./2020. na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije  - Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali na kolegijima „Uvod u ekonomiju“ i „Jezične vježbe talijanskoga jezika“.
Sukladno Pozivu studentima FET-a za izbor demonstratora u akademskoj godini 2019./2020. i pristiglim prijavama, za demonstratore su odabrani sljedeći studenti:  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju pomoćnih knjižničarskih poslova u Knjižnici Filozofskog fakulteta, Muzičke akademija i Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije.
Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2019./2020. na sljedećim kolegijima:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave nositeljima kolegija ukoliko žele biti demonstratori na sljedećim kolegijima: 
Potpora studentima s invaliditetom može uključivati potporu pri kretanju (dolazak/ odlazak na fakultet ili terensku nastavu i kretanje po prostoru), rješavanje administrativnih procedura, nabavu literature te pomoć u praćenju nastave, učenju ili ispitima, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s invaliditetom.  
Muzička akademija u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2019./2020. na kolegijima Metodika nastave glazbe 3 i Metodički praktikum – jedan izvršitelj/ica te Povijest glazbe i Povijest hrvatske glazbe – jedan izvršitelj/ica.
 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika/suradnice u provođenju istraživanja–intervjue u sklopu Projekta “Archivio della memoria linguistica e culturale istriana” na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije-Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju pomoćnih knjižničarskih poslova u knjižnici Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 5. srpnja 2019. za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabrani su Romeo Razum , dipl. oec. i Anamarija Banković , dipl. oec. Po  natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe, na određeno vrijeme  u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust), izabrana je Erica Mikac , mag. politologije.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana proizvodno strojarstvo na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% radnog vremena)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 40/2019 od 19. travnja 2019. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, za predmet „Obrada prapovijesti nalaza“ na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana  Maja Čuka , dok je po natječaju za izbor u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, za predmet „Uvod u srednjovjekovnu i novovjekovnu arheologiju“ na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran  dr. sc. Josip Višnjić .  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli vrši ispravku Natječaja  objavljenog 12. srpnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 67. na način da u točki 5. stavak 3. tekst „u suradničko zvanje i na radno mjesto“ i „na određeno vrijeme s punim radnim vremenom“ briše se i umjesto njega dodaje se tekst „u naslovno suradničko zvanje“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši ispravku Natječaja objavljenog 5. srpnja 2019. godine u Narodnim novinama na način da u točki 1. stavku  1. umjesto riječi „neodređeno“  treba stajati riječ „određeno“, a u stavku 2. umjesto riječi „dva izvršitelja (2)“ trebaju stajati riječi „jedan izvršitelj (1) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za rodiljni dopust“.        
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju administrativnih poslova uslijed povećanja obima posla za vrijeme ljetnih upisnih rokova u Uredu za studente i obrazovne programe.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Obavještavamo da po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/2019 od 29. svibnja 2019. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, nitko nije izabran.
U nastavku pročitajte rezultate  Natječaja za više radnih mjesta odnosno naslovnih zvanja (OPZS) :
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 27/2019 od 20. ožujka 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Filozofskom fakultetu,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran dr. sc. Davor Bulić.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe,  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj.  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 33 mjeseci, u punom radnom vremenu, a radno mjesto je financirano iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020, projekt – Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši ispravak Natječaja  objavljenog 19. travnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 40. na način da u točki 4. stavku 3. umjesto riječi „jednog“ stoji riječ „dva“.
Tražimo studente za provođenje ankete unutar Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u razdoblju od 27. svibnja do 7. lipnja. Satnica je 25,00 kn po satu, a rok prijave: do 20. svibnja 2019. Prijave putem maila:  sagaber@unipu.hr
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje sljedeći Natječaj:
Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 32/2019. od 29. ožujka 2019. za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran Nikša Minić, mag. hist.             
Mjesto obavljanja posla je knjižnica FET-a, predviđena cijena sata 23,44 kune, potreban broj studenata 2, radno vrijeme 4 sata dnevno.  
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 6/2019 od 18. siječnja 2019. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest za zapošljavanje na projektu Hrvatske zaklade za znanost „projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti na projektu „Mikrostrukture jugoslavenskog socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam)“ (HRZZ IP-01-2018-5394) pri Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma na Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme do 4 godine punom radnom vremenu izabrana Tina Filipović.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 15/2019 od 13. veljače 2019. za zapošljavanje poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Mikrostrukture jugoslavenskog socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam)“ (HRZZ IP-01-2018-5394) pri Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme do 6 mjeseci u punom radnom vremenu izabrana dr. sc. Anita Buhin. 
Obavještavamo da je po natječaju  koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/2019 od 1. veljače 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran doc. dr. sc. Boris Koroman.
Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/2019 od 1. veljače 2019. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistikana Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Nikolina Jurišić.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisalo je Javni poziv za sudjelovanje studenata i studentica u organizaciji Dana Sveučilišta ( Dies Academicus) kojime se pozivaju studenti i studentice zainteresirani za sudjelovanje u organizaciji Dana Sveučilišta da najkasnije do 4. travnja 2019. godine dostave svoju prijavu s osobnim podacima na adresu elektroničke pošte  anabrajkovic@unipu.hr  s naznakom "Javni poziv Dan Sveučilišta".
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije u Uredu za studente i obrazovne programe,  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni dopust) – 1 izvršitelj.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj Odjela za prirodne i zdravstvene studije: 
Uvjeti su završna godina preddiplomskog studija, napredno znanje rada na računalu – MS Office, odgovornost, točnost, preciznost. Cijena sata je  25 kuna, a rok prijave 18. veljače 2019. godine.
Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 8/2019 od 23. siječnja 2019. za izbor na radno mjesto III vrste – pomoćni knjižničar na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana Anja Stanta, dipl. oec.      
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj:
Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 106/2018 od 30. studenog 2018. za izbor na položaj III vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – tehnički suradnik u Uredu za izdavačku djelatnost  na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izabran  Slaven Legović.       
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na međunarodnom projektu  „Izolacija biološki aktivnih proteina iz ljudske plazme metodom kromatografije na monolitima“, BIA Separations d.o.o. , Ajedovščina, Slovenija na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje sljedeći Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Tražimo studente za provođenje ankete unutar Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u razdoblju od 21. – 25. siječnja 2019.      
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za zapošljavanje na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti s temom djelovanje Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata u Hrvatskoj 1970.-1990.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje ispravak i poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 96, od dana 31. listopada 2018. godine i to na način da u točki 1. umjesto teksta „dva izvršitelja“ treba stajati „jedan izvršitelj“, a tekst pod točkom 2. briše se.  
Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/2012 i 120/2012) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i to kako slijedi:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisalo je natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, objavljuje Ispravak dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 70 od dana 1. kolovoza 2018. godine  pod točkom 2., umjesto riječi „docent“, treba stajati riječ „izvanredni profesor“.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/2012 i 120/2012) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i to kako slijedi:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za zapošljavanje na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti s temom eksploatacije kamena u prapovijesnom i antičkom krajoliku sjevernog Jadrana sa studijom slučaja na području Općine Vrsar. 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisalo je natječaj za izbor  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (zamjena za dugotrajno bolovanje)  – jedan izvršitelj/izvršiteljica.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište je raspisalo natječaj za prijem na radno mjesto Viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliza rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“ na određeno vrijeme od  14 mjeseci, u punom radnom vremenu. Radno mjesto je financirano iz  Projekta Interreg – Italy Croatia 2014 – 2020 Interreg V-A- Italy Croatia CBC Progrramme, Standard + Atlas.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj
Radi se o radnom mjestu  na određeno vrijeme od  15 mjeseci, u punom radnom vremenu , a financirano je iz  Projekta Interreg – Italy Croatia 2014 – 2020 Interreg V-A- Italy Croatia CBC Progrramme, Standard + Atlas...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Natečaj za prijem na radno mjesto viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“ na određeno vrijeme od  16 mjeseci, u punom radnom vremenu.  
Sveučilište Jurja Dobrile  u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“ na određeno vrijeme od  17 mjeseci, na puno radno vrijeme. Stručni suradnik/ca na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“  na određeno vrijeme od 17 mjeseci, u punom radnom vremenu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši  ISPRAVKU   NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 92 od dana 15. studenog 2017. godine na način da se nakon riječi polje briše riječ „kliničke“ a dodaje riječ „temeljne“. Također, tekst: „grana: Interna medicina“  briše i umjesto riječi „puno“ stoji riječ „nepuno“. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište je raspisalo Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – Voditelj Odjeljka - Ureda za nabavu i održavanje na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili tehničkog usmjerenja, pet (5) godina radnog staža u struci, Certifikat u području javne nabave i poznavanje rada na PC-u.
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 16. studenog 2017. godine donio je odluku o raspisivanju natječaja za odabir studenata – asistenata za potporu studentima s motoričkim poremećajima na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2017./2018. Natječaj se raspisuje za dva (2) studenta – asistenta, a studenta – asistenta može izabran samo redoviti student Sveučilišta.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske znanosti, grana: Interna medicina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za kvalitetu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Uredu za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete na Sveučilištu, za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove na Sveučilištu, za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Uredu za studente i obrazovne programe na Sveučilištu i za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I vrste – voditelj Ureda za  nabavu i održavanje  na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1. za izbor  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  – jedan izvršitelj/izvršiteljica;
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj: