Socijalizam na klupi 2021.

Peti međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi
ANTIFAŠIZAM

Pula, 30. rujna – 2. listopada 2021.

Poziv u prosincu 2020.
Rok za prijavu 1. travnja 2021.
Stranice prethodnih skupova u izborniku lijevo.