Socijalizam na klupi 2021.

Peti međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi
ANTIFAŠIZAM

Pula, 30. rujna – 2. listopada 2021.

Poziv u prosincu 2020.
Rok za prijavu 1. travnja 2021.
Stranice prethodnih skupova u izborniku lijevo.

 

Organizacijski odbor
Anita Buhin, Igor Duda, Lada Duraković, Tina Filipović, Boris Koroman, Andrea Matošević, Sara Žerić

Programski odbor
Chiara Bonfiglioli (Cork), Ulf Brunnbauer (Regensburg), Anita Buhin (Pula), Igor Duda (Pula), Lada Duraković (Pula), Boris Koroman (Pula), Andrea Matošević (Pula), Tanja Petrović (Ljubljana)

Organizator
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

Kontakt
ckpis.conf@gmail.com

Mjesto održavanja skupa
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
Ivana Matetića Ronjgova 1, Pula