Skupovi i predavanja

Članovi projektnog tima tijekom četiri godine održat će tridesetak izlaganja na znanstvenim skupovima. Popis izlaganja bit će dostupan na ovoj stranici.

 

Izlaganja na skupovima

 1. Igor Duda, Self-management in the neighbourhood: Yugoslav socialism and its active citizens, panel Yugoslav Socialism in the Local Community, 50th Annual Convention of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES): Performance, Boston, 6-9.12.2018.
 2. Anita Buhin, Culture to the Workers: Implementation of Cultural Policies in Self-Management Communities of Interests of Culture, panel Yugoslav Socialism in the Local Community, 50th Annual Convention of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES): Performance, Boston, 6-9.12.2018.
 3. Igor Duda, From "Socialist Man" to "Microsocialism": Two Research Projects and Their Approaches to Yugoslav Socialism, Memory Days: Current Academic Approaches to Communism, Institute for Democracy, Media and Culture, Tirana, 20-27.2.2019.
 4. Anita Buhin, Jugoslavenska kulturna politika na mikrorazini: primjer SIZ-a kulture općine Pula, 4. Socijalizam na klupi: Kontinuiteti i inovacije / 4th Socialism on the Bench: Continuities and Innovations, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 26-28.9.2019.
 5. Igor Duda, Kako štititi samoupravna prava i društveno vlasništvo? Društveni pravobranilac samoupravljanja u Hrvatskoj 1974-1990., 4. Socijalizam na klupi: Kontinuiteti i inovacije / 4th Socialism on the Bench: Continuities and Innovations, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 26-28.9.2019.
 6. Tina Filipović, Odnos SUBNOR-a s prošlošću i uloga u kreiranju budućnosti na lokalnoj razini, 4. Socijalizam na klupi: Kontinuiteti i inovacije / 4th Socialism on the Bench: Continuities and Innovations, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 26-28.9.2019.
 7. Magdalena Najbar-Agičić, Lokalni mediji u socijalističkoj Hrvatskoj, 4. Socijalizam na klupi: Kontinuiteti i inovacije / 4th Socialism on the Bench: Continuities and Innovations, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 26-28.9.2019.
 8. Christian Axboe Nielsen, Decentralizacija unutarnjih poslova u SR Hrvatskoj, 4. Socijalizam na klupi: Kontinuiteti i inovacije / 4th Socialism on the Bench: Continuities and Innovations, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 26-28.9.2019.
 9. Saša Vejzagić, Veliki poslovni sustavi i lokalna zajednica u 1970-ima: Simbioza Građevinskog kombinata Međimurje i Općine Čakovec, 4. Socijalizam na klupi: Kontinuiteti i inovacije / 4th Socialism on the Bench: Continuities and Innovations, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 26-28.9.2019.
 10. Igor Duda, Local communities and Yugoslav self-management: Everyday practices in Croatia in the 1980s, panel Yugoslav self-management in a municipality: political, economic and social insights, 51st Annual Convention of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES): Belief, San Francisco, 23-26.11.2019.
 11. Saša Vejzagić, Market and the City: Symbiosis of a Construction Company and Local Administration in Yugoslavia on the Case of Čakovec and Građevinski Kombinat Međimurje (1960s-1980s), panel Yugoslav self-management in a municipality: political, economic and social insights, 51st Annual Convention of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES): Belief, San Francisco, 23-26.11.2019.

Predavanja

 1. Igor Duda, Yugoslav Self-management and the Local Community: Origins of a Research Project, Central European University, Budapest, 14.3.2019.
 2. Igor Duda, Social self-management in Yugoslavia: perspectives of the sub-municipal officials and enthusiasts in the 1970s and 1980s, Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, 10.7.2019.

Doktorske radionice

 1. Tina Filipović, Položaj i utjecaj boraca: SUBNOR, Doktorska radionica Pad Berlinskog zida i slom socijalizma u Evropi 1989. godine: Uzroci. Kontekst. Posljedice, History Fest, Sarajevo,  28.5.-2.6.2019.
 2. Tina Filipović, Ratni veterani u industrijskom društvu: SUBNOR općine Labin, 5. Doktorska radionica CKPIS-a i Filozofskog fakulteta u Puli, Industrijska društva kasnog socijalizma: europske usporedbe, Pula,  28-31.8.2019.

Ostalo (vidi Događanja)

 1. Predstavljanje istraživačkog projekta Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam). Sudionici: Igor Duda, Chiara Bonfiglioli, Anita Buhin, Tina Filipović, Magdalena Najbar-Agičić, Christian Axboe Nielsen i Saša Vejzagić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 19.12.2018.
 2. Okrugli stol Microstructures of Yugoslav Socialism: Croatia 1970-1990 (Microsocialism) – research project, sudionici: Anita Buhin, Igor Duda, Tina Filipović, Magdalena Najbar-Agičić, Christian Axboe Nielsen, Saša Vejzagić, 4. Socijalizam na klupi: Kontinuiteti i inovacije / 4th Socialism on the Bench: Continuities and Innovations, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 26.9.2019.