Radovi

Plan objavljivanja uključuje monografiju na polovici provedbe projekta, zbornik na kraju te još dvadesetak izvornih znanstvenih radova u časopisima. Popis radova bit će dostupan na ovoj stranici.

...