Curricula dei collaboratori esterni

izv. prof. Elena Bortolotti

Qualifica accademica: professore straordinario

Cattedra/Amministrazione :
Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku