Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Tijekom 2012. godine dvije predstavnice Sveučilišta prošle su program Edukacije edukatora u sklopu Tempus projekta Education for Equal Opportunities at Croatian Universities - EduQuality.

Edukatorice su u 2012. održale edukativne radionice za nastavno, stručno i administrativno osoblje fakulteta o načinima prilagodbe akademskog okruženja studentima s invaliditetom.

Osnovano je Povjerenstvo za studente s invaliditetom koji nastoji osigurati uvjete za uspješno studiranje svim sadašnjim, ali i budućim studentima s invaliditetom te pružiti izravnu pomoć pri rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom studiranja.

Povjerenstvo čine: 

  • red. prof. dr.sc. Nevenka Tatković, 
  • izv. prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić, 
  • doc. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić i 
  • Greta Terman, dipl. iur.

Od akademske godine 2013./14. na razini Sveučilišta uvodi se kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom s ciljem osposobljavanja studenata za pružanje kvalitetne vršnjačke potpore studentima s invaliditetom u akademskom okruženju.

Popis obavijesti