URED ZA FINANCIJE I PLANIRANJE:

UNWTO Affiliate Member


Ured za financije i planiranje

Voditeljica Ureda za financije i planiranje

Voditelj odsjeka – Referent za obračun plaće