SOCIOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA / SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E ISTRUZIONE:
Sociologija odgoja i obrazovanja / Sociologia dell'educazione e istruzione
Sociologija odgoja i obrazovanja / Sociologia dell'educazione e istruzione
Šifra: 157105
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Fulvio Šuran
Izvođači: dr. sc. Edgar Buršić , v. pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Predškolski odgoj / Educazione prescolare - dislocirani studijski program Umag
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Fulvio Šuran :

  Konzultacije - Consultazioni

  Termin / Quando: ponedjeljak - lunedi, 14,30-15,20

  Lokacija / Dove: vijećnica - sala professori

  Lokacija:
 • dr. sc. Edgar Buršić v. pred.:

  Srijeda, od 15:45 do 16:45

  Lokacija: 28/1