RANI EMOCIONALNI POREMEĆAJI/ DISTURBI EMOZIONALI DEI BAMBINI PICCOLI:
Rani emocionalni poremećaji/ Disturbi emozionali dei bambini piccoli
Rani emocionalni poremećaji/ Disturbi emozionali dei bambini piccoli
Šifra: 52210
ECTS: 2.0
Nositelji: Đeni Zuliani , v. pred.
Izvođači: Đeni Zuliani , v. pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
3. semestar
Izborna grupa EP III. i IV. sem - Redovni studij - Predškolski odgoj / Educazione prescolare

4. semestar
Izborna grupa EP III. i IV. sem - Redovni studij - Predškolski odgoj / Educazione prescolare
Termini konzultacija: