PEDAGOGIJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU PEDAGOGIA DEI BAMBINI CON DIFFICOLTA' NELLO SVILUPPO:
Pedagogija djece s poteškoćama u razvoju Pedagogia dei bambini con difficolta' nello sviluppo
Pedagogija djece s poteškoćama u razvoju Pedagogia dei bambini con difficolta' nello sviluppo
Šifra: 42098
ECTS: 5.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
  1. Integrazione educativo-istruttiva
    Kiš-Glavaš, L. i Fulgosi-Masnjak, R. (ur): Do prihvaćanja zajedno: Integracija djece s posebnim potrebama. Priručnik za učitelje. Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama IDEM, Zagreb.;
  2. Disturbi comportamentali
    Bašić, J., Koller-Trbović, N., Uzelac, S. (ur.) (2004): Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja: pristupi i pojmovna određenja. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
    Bašić, J., Koller-Trbović, N., Žižak, A. (1993): Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima. Alinea, Zagreb.;
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Predškolski odgoj / Educazione prescolare
Termini konzultacija: