MENADŽMENT U OBRAZOVANJU:
Menadžment u obrazovanju
Menadžment u obrazovanju
Šifra: 187747
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jurka Lepičnik Vodopivec
doc. dr. sc. Linda Juraković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Nove paradigme obrazovanja
Termini konzultacija: