KINEZIOLOŠKA METODIKA I./ DIDATTICA DELLA CINESIOLOGIA 1:
Kineziološka metodika I./ Didattica della cinesiologia 1
Kineziološka metodika I./ Didattica della cinesiologia 1
Šifra: 97157
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski
Izvođači: doc. Francesco D'Angelo - Seminar
Sandra Vido - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij / Insegnamento di classe
Termini konzultacija: