GOVORNO IZRAŽAVANJE/ COMUNICAZIONE ORALE:
Govorno izražavanje/ Comunicazione orale
Govorno izražavanje/ Comunicazione orale

Govorno izražavanje/ Comunicazione orale


OSNOVNI PODACI

Šifra:

157110

ECTS:

2.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Lorena Lazarić

Izvođači:

doc. dr. sc. Lorena Lazarić - Vježbe u praktikumu

Giuliana Stecchina , pred. - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Vježbe u praktikumu 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborna grupa II. semestar - Izvanredni studij - Predškolski odgoj / Educazione prescolare - dislocirani studijski program Umag


TERMINI KONZULTACIJA