Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski rad

Diplomski rad

Diplomski rad


OSNOVNI PODACI

Šifra:

118989

ECTS:

10.0

Nositelji:

Izvođači:

doc. Marin Beroš - Seminar
prof. dr. sc. Slaven Bertoša - Seminar
izv. prof. dr. sc. Iva Blažević - Seminar
izv. prof. dr. sc. Andrea Debeljuh - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marina Diković - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin - Seminar
doc. dr. sc. Sandra Kadum - Seminar
doc. dr. sc. Irena Kiss - Seminar
doc. dr. sc. Ines Kovačić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić - Seminar
doc. dr. sc. Marlena Plavšić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ivan Pogarčić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Kristina Riman - Seminar
doc. mr. art. Aleksandra Rotar - Seminar
prof. dr. sc. Maja Ružić Baf - Seminar
prof. dr. sc. Fulvio Šuran - Seminar
izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski - Seminar
Đeni Zuliani Blašković , v. pred. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 300

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

10. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Slaven Bertoša:

- prije i nakon svakog predavanja

- u terminima ispitnih rokova

- prema posebnom dogovoru e-mailom

izv. prof. dr. sc. Iva Blažević:

Prema dogovoru

izv. prof. dr. sc. Andrea Debeljuh:

Srijeda - 15.30 - 16.30. Prema dogovoru - mailom

Kabinet 35 (II kat)

izv. prof. dr. sc. Marina Diković:

četvrtkom od 11.30 do 12.30 sati

e-mailom

izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin:

Utorkom u 9:30 h

doc. dr. sc. Irena Kiss:

Prema dogovoru elektronskom poštom 

doc. dr. sc. Ines Kovačić:

Ponedjeljak 10.30-11.30h

izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić:

Srijedom uz prethodnu najavu e-poštom.

doc. dr. sc. Marlena Plavšić:

Prema dogovoru putem e-pošte.

izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić:

ponedjeljkom u 8.00 sati i po dogovoru e-mailom

izv. prof. dr. sc. Kristina Riman:

Prema dogovoru elektronskom poštom: kristina.riman@unipu.hr

doc. mr. art. Aleksandra Rotar:

Srijedom od 8 sati.

prof. dr. sc. Maja Ružić Baf:

prof. dr. sc. Fulvio Šuran:

Konzultacije - Consultazioni

Termin / Quando: ponedjeljak - lunedi, 14,30-15,20

Lokacija / Dove: vijećnica - sala professori

petak 10:00-10:30 ili po dogovoru na dzuliani@unipu.hr