ČITANJE STRUČNE LITERATURE NA ENGLESKOM JEZIKU / LETTURA DI TESTI PROFESSIONALI IN LINGUA INGLESE:
Čitanje stručne literature na engleskom jeziku / Lettura di testi professionali in lingua inglese
Čitanje stručne literature na engleskom jeziku / Lettura di testi professionali in lingua inglese
Šifra: 119153
ECTS: 2.0
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Gordana Dobravac - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
9. semestar
Izborni modul EJ IX. sem - Redovni studij - Učiteljski studij / Insegnamento di classe
Termini konzultacija: