ANGLOSAKSONSKI SVIJET II. IL MONDO ANGLOSSASONE II:
Anglosaksonski svijet II. Il mondo anglossasone II
Anglosaksonski svijet II. Il mondo anglossasone II

Anglosaksonski svijet II. Il mondo anglossasone II


OSNOVNI PODACI

Šifra:

86988

ECTS:

3.0

Nositelji:

Izvođači:

Ivana Bančić Čupić , prof. - Seminar
Adriana Beletić , pred. - Seminar

doc. dr. sc. Silva Bratož - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

6. SEMESTAR

Izborni modul Engleski jezik IC VI. sem - Redovni studij - Učiteljski studij / Insegnamento di classe


TERMINI KONZULTACIJA