Program stjecanja pedagoških kompetencija

Program stjecanja pedagoških kompetencija program je cjeloživotnoga stručnog usavršavanja koji omogućuje odraslima s prethodno stečenom diplomom preddiplomskog i diplomskog studija ili visokoškolskim (četverogodišnjim) i višim (dvogodišnjim) obrazovanjem, stjecanje kompetencija potrebnih za rad u nastavničkoj struci. Ovim se Programom osigurava stjecanje potrebnih 60 ECTS-a iz područja pedagoških kompetencija.


Natječaj za upis polaznika na Program...

Natječaj za upis polaznika na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Dominik Tomislav Vladić

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), a sukladno odredbama članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 24. kolovoza 2020. godine raspisuje Natječaj za upis polaznika na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Natječaj za upis polaznika na Program...

Natječaj za upis polaznika na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Ivica Petrinić

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), a sukladno odredbama članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 26. kolovoza 2019. godine raspisuje:

Najava Natječaja za upis polaznika i...

Najava Natječaja za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za akademsku godinu 2019./2020.

Ivica Petrinić

Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za akademsku godinu 2019./2020. bit će objavljen krajem kolovoza 2019. na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr) i u dnevnom tisku Glasa Istre.

Raspored nastave za razdoblje od...

Raspored nastave za razdoblje od travnja do lipnja 2019. godine

Ivica Petrinić

Najnoviju verziju rasporeda nastave možete preuzeti na stranici:

Rezultati Natječaja za upis polaznika...

Rezultati Natječaja za upis polaznika na Program stjecanja pedagoških kompetencija i početak nastave

Ivica Petrinić

Svi polaznici i polaznice koji su se prijavili na Program stjecanja pedagoških kompetencija su primljeni. Upis polaznika i polaznica na Program obavit će se u petak 12. listopada 2018. godine u 14.30 sati u učionici br. 5 (Ronjgova 1). Istoga dana u 16 sati (dvorana 28/5) počinje nastava - kolegij doc. dr. sc. Marlena Plavšić - Opća psihologija.

 

Natječaj za upis polaznika na Program...

Natječaj za upis polaznika na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Ivica Petrinić

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014.), a sukladno odredbama članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 02/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-OUSRH i 60/15-OUSRH)Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija.