Dana 27. prosinca 2019. godine preminuo je prof. dr. sc. Vinko Jurcan.

Prof. dr. sc. Vinko Jurcan, po struci ekonomist i politolog, kao čovjek neumoran i energičan vizionar rođen je 13. ožujka 1929. godine u Rakovcima pored Poreča. Nakon završetka učiteljske škole i srednje političke škole, diplomirao je politologiju na Visokoj školi političkih znanosti u Beogradu. Na Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu obranom magistarske radnje na poslijediplomskom studiju „Teorija ateizma i religije“ stječe akademski stupanj magistra društvenih znanosti.  Godine 1984. na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu brani doktorsku disertaciju na temu „Permanentno obrazovanje u funkciji unapređenja kadrova u turizmu Istre“ temu koja je bila refleksija njegovog interesa i koja je i dalje bila u širem fokusu njegovog djelovanja. 

Djelovanje prof. dr. sc. Vinka Jurcana bilo je uvijek direktno ili indirektno vezano za Pulu. Još u ranoj mladosti kroz život su ga vodile vizionarske ideje i dovele ga na niz istaknutih društveno političkih položaja. Taj put započeo je 1943. godine uključivši se u Narodnooslobodilačku borbu. U poratnim godinama kao omladinac ostvaruje strelovit uzlet te biva izabran u Centralni komitet narodne omladine Jugoslavije. Slijedi razdoblje u kojem se prof. dr. sc. Vinko Jurcan počinje aktivnije baviti kreiranjem obrazovne i znanstvene politike, kako u teorijskom smislu u okviru kojeg fokus svojih razmatranja usmjerava na probleme ekonomije i organizacije obrazovanja, tako i u praktičnom pogledu obavljajući dužnosti predsjednika Savjeta za obrazovanje Pule i Istre, predsjednika Koordinacijskog odbora visokoškolskih ustanova Hrvatske, predsjednika Zajednice sveučilišta Hrvatske te člana Savjeta za znanstveni rad u Hrvatskoj. Kao predan profesor i znanstvenik, objavio je značajan broj znanstvenih i stručnih radova i svoje je znanstvene spoznaje uvijek nastojao primijeniti u praksi. Budući su u fokusu njegovog znanstvenog interesa bili obrazovanje i turizam, Jurcan je bio jedan od najaktivnijih, ako ne i najaktivniji inicijator osnivanja i razvoja srednjeg i visokog školstva u drugoj polovici prošlog stoljeća. Bio je jedan od inicijatora i osnivača Pedagoške akademije u Puli, preteče današnjeg Odjela za odgojne i obrazovne znanosti, Više ekonomske škole u Puli (kasnije Fakulteta ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«), Više poljoprivredne škole u Poreču, Tehničkih škola u Labinu i Puli, Centra za elektronsku obradu podataka, elektronskog centra za Istru, Politehnike Pula te Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u čije je osnivanje uložio osobit entuzijazam i prorazvojni napor. 

Prof. dr. sc. Vinko Jurcan bio je nastavnik na Pedagoškoj akademiji, Višoj ekonomskoj školi i Politehnici Pula, a na posljednje dvije institucije obavljao je i dužnosti dekana. Usmjerenost ka turizmu ogleda se u njegovoj uključenosti u formiranje turističkog smjera na Višoj ekonomskoj školi te u činjenici da je tijekom sedamdesetih godina obavljao dužnost generalnog direktora poduzeća „Arenaturist“. Prof. dr. sc. Vinko Jurcan prošao je razvojni pedagoški put od zvanja predavača pa do najvišeg znanstveno nastavnog zvanja redovitog profesora.

Od brojnih društveno političkih funkcija koje je obavljao, uz gore navedene, ističu se i dužnosti sekretara Općinskog komiteta SKH Pula (1956. – 1957.), predsjednika Kotarskog odbora socijalističkog naroda Pula (1957. – 1962.), člana Izvršnog odbora glavnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske (1960. – 1963.), zastupnika Sabora Hrvatske (1965. – 1969.), Predsjednik Skupštine općina Pula, delegat Skupštine Turističkog saveza općine Pula  i dr.

U svom dugogodišnjem djelovanju prof. dr. sc. Vinko Jurcan dobio je niz priznanja među kojima se ističu Orden rada sa zlatnim vijencem (1961.), Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem (1974.) te Nagrada i Povelja Fonda „Dr. Mije Mirkovića“ za stručno-znanstveni rad.

Neumoran znanstvenik i nastavnik, pedagog koji je čitav svoj život posvetio odgoju i obrazovanju, radu i učenju, cjeloživotnom obrazovanju, razvoju visokog školstva, ekonomije i turizma, povezivanju teorije i prakse, prof. dr. sc. Vinko Jurcan dao je izniman doprinos kako na području obrazovanja i znanosti tako i na području gospodarstva u cjelini.

Njegovo djelovanje nesumnjivo ga određuje kao jednog od najznačajnijih pulskih suvremenika zbog čega zaslužuje osobito poštovanje i iskrenu zahvalnost. 

Za njegove neizmjerne zasluge i jedinstveno životno djelo, dodijeljena mu je plaketa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i nagrada Grada Pule 2014. godine.

Nekadašnji studenti profesora Jurcana prisjećaju se kako je gotovo na svakom satu sociologije znao reći: „Čovjek je društveno biće, biće koje živi i djeluje u zajednici“. Ta ista zajednica ponekad vidi izgrađene zgrade, podignute mostove, opipljivo, materijalno…I zgrade će oronuti, i mostovi se pohabati, ali ostaje onaj nevidljivi trud, entuzijazam, upornost skrivena u njedrima velikih ideja i vizija. 

 Iz ogromnog truda i nezaustavljive upornosti ugrađene u temelje začetaka djelovanja ovog sveučilišta, poniknut će generacije i generacije mladih stručnjaka koje će nadživjeti i oronule zgrade i pohabane mostove te radom i stvaralaštvom opravdati sve ono za što im je netko davno prije pružio priliku.

Na tome Vam Profesore, veliko, neizmjerno HVALA!

Popis obavijesti