Obavještavaju se studenti da se od upisa u akademsku godinu 2018./2019. studentima više neće izdavati indeks kao studentska isprava. U ranije izdane indekse nastavnici više neće unositi ocjene i izvršavanje drugih studentskih obveza.

Sukladno Pravilniku o studentskoj ispravi (Narodne novine br. 90/14) koji je na snazi od 2. kolovoza 2018. godine studentska isprava je studentska iskaznica s podacima navedenim na njezinoj površini, čipu i magnetskoj traci. Ili kraće, studentska iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje status studenta.

U Narodnim novinama 51/15 objavljena je Odluka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli o utvrđenju grafičkog dizajna studentske iskaznice našeg Sveučilišta.

Popis obavijesti