Predstavnica Centra za razvoj karijera Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli sudjelovala je na seminaru „Career Paths – influence of the mobility projects on the development of the competences and their impact on the career paths“ u sklopu aktivnosti transnacionalne suradnje u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije, a koji se održao od 19. do 21. lipnja 2018. godine, u Varšavi (Miedzeszyn).

Poslodavci i stručnjaci koji proučavaju vještine potrebne za tržište rada tvrde da su za dobivanje posla potrebne profesionalne kompetencije, no za ostanak na tržištu rada potrebne su tzv. meke vještine (soft skills). Mobilnost kao jedan od prikladnih instrumenata koji omogućuje stjecanje različitih vještina, razvoj potrebnih vještina, priprema mladih za ulazak na tržište rada i prilagodba potrebama tržišta rada samo su neke od tema seminara. 

Svrha ovog seminara bila je razmjena iskustava o utjecaju projekata mobilnosti na razvoj kompetencija i njihov učinak. Seminar je omogućio razmjenu iskustava, alata, primjera dobre prakse i metoda među sudionicima i pozvanim stručnjacima te predstavljanje istraživanja o mogućnostima unutar programa Erasmus+ i razvijanju projekata koji podržavaju karijerni razvoj kroz mobilnosti.

Među 80 sudionika iz cijele Europe bili su predstavnici ustanova koje se bave karijernim usmjeravanjem, a predstavnica našeg karijernog centra je sudjelovanjem razmijenila znanja i iskustva, koja će se zasigurno primijeniti i u radu Sveučilišnog Centra za razvoj karijera. Sudionici su kreirali i projektne ideje koje bi se daljnjom suradnjom mogle realizirati u budućnosti, a sve s ciljem obogaćivanja rada karijernih i sličnih centara s ciljem povećanja efikasnosti zapošljavanja studenata i mladih.

Popis obavijesti