Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku je povodom 22. svibnja, Međunarodnog dana bioraznolikosti,  17. i 18. svibnja 2018. održana 1. međunarodna studentska GREEN konferencija. Organizator konferencije, koja će se ubuduće održavati svake dvije godine, je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Međunarodnom federacijom za zdravstvenu ekologiju (IFEH) i mrežom suorganizatora, među kojima je i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Na konferenciji je sudjelovalo preko 400 studenata s više od 150 radova. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli predstvljalo je 26 studenata Odjela za prirodne i zdravstvene studije, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti te Fakulteta ekonomije i turizma “dr. Mijo Mirković”  s osam radova izrađenih pod mentorstvom svojih nastavnika:

  1. Martina Gelli, Jelena Bažon, Kristina Bralić, Ana Pejaković, Neven Iveša, Mauro Štifanić, Ana Gavrilović - KAKO KLIMATSKE PROMJENE UTJEČU NA IHTIOFAUNU JADRANSKOG MORA?
  2. Ivana Kujundžija, Maja Dolinščak, Ivana Paula Gortan-Carlin -OBRAZOVANJE GLAZBOM: PJESMA KAO SREDSTVO BUĐENJA EKOLOŠKE SVIJESTI
  3. Dorotea Ćosić, Lucija Iljić, Marko Žmarić, Emina Pustijanac, Ines Kovačić - INTEGRIRANI ODGOVOR BIOMARKERA ZA PROCJENU FIZIOLOŠKIH ODGOVORA NA STRES INDUCIRANIM OKOLIŠNIM KONCENTRACIJAMA KOFEINA U MEDITERANSKOJ DAGNJI Mytilus galloprovincialis
  4. Debora Gambaletta, Roberta Smiljanić, Dorotea Tomić, Anita Vukušić, Kristina Afrić Rakitovac - ODRŽIVI HOTELI –PROMICATELJI ODRŽIVA RAZVOJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
  5. Mateja Bukovac, Jennifer Dumić, Maja Plašć, Ana Šterpin, Ines Kovačić - EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SCIENCE TEACHING IN CROATIA
  6. Maja Plašć, Mateja Bukovac, Jennifer Dumić, Ana Šterpin, Ines Kovačić - STUDENTS’ ATTITUDES AND SKILLS ABOUT COMPONENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT TEACHER STUDY ON JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA
  7. Antonio Castellicchio, Dragan Sarapa, Petra Banovac, Nikola Kalaković, Anamarija Prgić, Moira Buršić, Ana Gavrilović - “PLAVA REVOLUCIJA” – NOVI KORAK PREMA ODŽIVOJ BUDUĆNOSTI/BLUE REVOLUTION – A NEW STEP TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE
  8. Clara Coslovich, Dolores Golik, Ivan Petrović, Rajna Jovanovski, Petra Burić, Gioconda Millotti - OD OTPADNOG MATERIJALA DO PRAKTIČNE PRIMJENE: SLUČAJ KITOZANA

Na kraju konferencije podijeljene su nagrade za najbolje prezentacije i postere. Studenti studija Znanost o moru polučili su iznimne rezultate. Studentice Martina Gelli, Jelena Bažon, Kristina Bralić i Ana Pejaković osvojile su drugo nagradu u kategoriji usmenih prezentacija, dok su Antonio Castellicchio, Dragan Sarapa, Petra Banovac, Nikola Kalaković i Anamarija Prgić osvojili također drugu nagradu u kategoriji postera.

Nakon konferencije, svi sudionici su posjetili su Park prirode Kopački rit. 

Sve fotografije pogledajte u galeriji fotografija s Green konferencije

 

Popis obavijesti