Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je na 17. sjednici 15. prosinca 2017. godine donio Odluku o postupku kandidiranja i izbora člana Sveučilišnog savjeta kojom je pokrenut postupak kandidiranja i izbora jednog člana Sveučilišnog savjeta iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju, na mandatno razdoblje od izbora za člana Savjeta na sjednici Senata do isteka mandata postojećeg saziva Savjeta.

Imenovano je Izborno povjerenstvo za prikupljanje kandidatura i provođenje postupka izbora člana Savjeta u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Robert Zenzerović
  2. Izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković
  3. Greta Terman

Kandidaturu za člana Savjeta podnosi znanstveno-nastavna odnosno umjetničko-nastavna sastavnice Sveučilišta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Više o Savjetu:

  • UNIPU.HR > O Sveučilištu > Sveučilišna tijela > Savjet

Preuzmite pdf verziju Odluke:

Popis obavijesti