Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za zapošljavanje na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti s temom eksploatacije kamena u prapovijesnom i antičkom krajoliku sjevernog Jadrana sa studijom slučaja na području Općine Vrsar. 

Filozofski fakultet: 

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta(kao doktoranda/doktorandice) iz područja: Humanističkih znanosti, polje: Arheologija, na projektu „Arheološka baština u održivom razvoju turizma Općine Vrsar (ArchaeoCulTour)“ (HRZZ-PAR-2017-02-1) na određeno vrijeme do 4 godine u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

- završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij arheologije,

- ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom, diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju koji osigurava upis na poslijediplomski doktorski studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

Dodatni kriteriji:

- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu,

- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na     znanstvenim konferencijama,

- iskustvo u istraživanju pećinskih arheoloških lokaliteta,

- iskustvo u analizi litičkog arheološkog materijala.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diplome dodiplomskog ili diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;

c) prijepis ocjena na preddiplomskom i  diplomskom sveučilišnom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju; 

d) opis dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 danaod dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".       

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti