Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao dio Konzorcija Hrvatska Sveučilišta za EU projekte" u suradnji sa Udrugom Informo iz Vodnjana raspisuje Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse. Natječaj je otvoren od 20. veljače 2019. godine, do iskorištenja sredstava, a realizaciju mobilnosti je moguće ostvariti najkasnije do 31. svibnja 2020. godine.

Natječaj sa sastoji od sljedećih dokumenata:

  1. Tekst natječaja na hrvatskom jeziku
  2. Prijavni obrazac/Izjava studenata na hrvatskom jeziku
  3. FAQ na hrvatskom jeziku.

Ured za partnerstvo i projekte 

Popis obavijesti