Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dana 6. travnja 2018. godine zatvoren je Erasmus+ natječaj za studente za akademsku godinu 2018/2019. Ured za partnerstvo i projekte zaprimio je trideset i četiri prijave. Formalnu i kvalitativnu procjenu prijava provelo je Povjerenstvo imenovano Odlukom Rektora, KLASA: 605-01/18-01/25 i URBROJ: 380-01-01-18-38.

Bodovna lista temeljena je na sljedeći način: maksimalno 50 bodova za akademski uspjeh i maksimalno 20 bodova za ocjenu pisma motivacije. Temeljem pregledanih prijava utvrđena je sljedeća lista studenata koji će sukladno odobrenim sredstvima odlaziti na međunarodnu mobilnost počevši od prvog kandidata na listi. U ovom trenutku svim studentima se odobrava mobilnost u trajanju od jednog semestra, te će se eventualno produljiti boravak studentima koji su prijavili cijelu godinu, ovisno o raspoloživim sredstvima.

Svi kandidati mogu pogledati detaljnu bodovnu listu i/ili zatražiti dodatne informacije u Uredu za partnerstvo i projekte.

Dio studenata nije podnio potpunu dokumentaciju za dokaz socio-ekonomskog statusa (Paulo Rušnov, Ilaria Paus, Elia Filinić te Nicol Gočmanac), preporuku profesora (Andrea Gavran, Nicol Gočmanac, Marko Erhatić, Filip Fletko, Erik Škoravić te Kristijan Babić) te prijepis ocjena na engleskom jeziku (Kristijan Babić) te će se od istih zatražiti službena nadopuna sa rokom dostave 10 radnih dana.

Rr.br.

Ime

Prezime

Ukupno

1.

Doris

Knežević

66

2.

Paulo

Rušnov

66

3.

Sara

Mužina

66

4.

Jan Marko

Jukić

64

5.

Josipa 

Adžić

63

6.

Laura

Krajcar

63

7.

Ilaria

Paus

62

8.

Dora

Planinić

61

9.

Elia

Filinić

59

10.

Noel

Dožić

58

11.

Nina

Dmitrović

56

12.

Nevia

Ilijaš

55

13.

Daria

Dukić

54

14.

Ines

Jurčec

53

15.

Debora

Gambaletta

52

16.

Valnea

Regancin

52

17.

Andrea

Gavran

52

18.

Ani

Jakopović

51

19.

Ena

Zgrebec

51

20.

Lucia

Ilinić

51

21.

Stella

Rudan

50

22.

Nicol

Gočmanac

49

23.

Ena

Čulić

49

24.

Tin 

Arbanas

47

25.

Ena

Bačić

47

26.

Martina

Trošt

46

27.

Marko

Erhatić

46

28.

Sven 

Amančić

44

29.

Melany

Poljski

43

30.

Natalija

Vukušić

43

31.

Filip

Fletko

42

32.

Sanja

Tili

42

33.

Erik

Škoravić

41

34.

Kristijan

Babić

37

Ured za partnerstvo i projekte

Popis obavijesti