Erasmus+ povjerenstvo za odabir kandidata (Odluka rektora, KLASA: 605-01/19-01/74, URBROJ: 380-01-01-19-2) u okviru prvog Erasmus+ natječaja za osoblje, projekt broj 2019-1-HR01-KA103-060272 dana 23.12.2019. ocijenilo je dvije pristigle prijave zaprimljene putem urudžbenog zapisnika u periodu od 15.11.2019 do 23.12.2019:

  • prof. dr. sc. Alfio Barbieri (stručno osposobljavanje) 
  • izv. prof. dr. sc. Sven Maričić (podučavanje)

Natječaj i odabir kandidata proveden je sukladno Pravilniku o provođenju Erasmus+ programa objavljenom na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Formalnim uvjetima Natječaja udovoljile su sve prijave. Kvalitativnom provjerom utvrđeno je da su sve prijave udovoljile uvjetima natječaja te im se dodjeljuje financijska potpora sukladno predloženom programu rada.

Svaki kandidat ima pravo na sufinanciranje 2 dana putovanja (jedan dan u odlasku i jedan dan u povratku).

Ured za partnerstvo i projekte

Popis obavijesti