KRISTINA ALVIŽ RENGEL:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

Kristina Alviž Rengel, mag. prim. educ.

Zvanje: stručni suradnik

Funkcija: Voditeljica Ureda za studente i obrazovne programe

Lokacija:
kabinet 8, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)
Telefon:
052/377-010
Telefon kućni:
210