O djelatniku

Zlatko Tkalčec, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Konzultacije:

Konzultacije u zimskom semestru 2020./ 2021. ak. god. održavat će se srijedom u 15.30 sati.

Katedra/služba:
Odsjek za predškolski odgoj
Godina diplomiranja:
1981.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

 • Rođen 22. studenog 1957. godine.
 • Diplomirao 1981. god. na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu.
 • 1981. i 1983. god. radi kao vanjski suradnik na katedri Podvodnih aktivnosti na Fakultetu za fizičku kulturu iz Zagreba.
 • 1982. god. regulira vojnu obvezu za vrijeme koje aktivno roni, radi na obuci ronilaca i općoj fizičkoj pripremi ronilaca diverzanata.
 • 1983. god. položio ispit za učitelja skijanja pri Fakultetu za fizičku kulturu iz Zagreba.
 • Član je Zbora učitelja i trenera skijanja (ZUTS) Hrvatske te internacionalne udruge učitelja skijanja (ISIA).
 • 1984. god. zasniva radni odnos u svojstvu organizatora rekreacije u Dječjem rekreacionom centru Puntižela u Puli.
 • 1984.-2001. god. radi u Osnovnim školama:
  • Tone Peruško u Puli (1 godinu)
  • Fažana u Fažani (5 godina)
  • Stoja u Puli (11 godina)
  • Monte Zaro u Puli (2 godine)
  • 2001.-2007. god. radi u srednjoj Medicinskoj školi u Puli.
 • 1990. god. radi u svojstvu vanjskog suradnika na Sveučilištu u Rijeci-Pedagoški fakultet u Rijeci-OOUR Znanstveno-nastavne djelatnosti Pula u Puli.
 • 1996.-1998. god. radi na Pedagoškom fakultetu u Puli u svojstvu vanjskog suradnika.
 • 1998.-2006. god. radi na Visokoj učiteljskoj školi u Puli u svojstvu vanjskog suradnika.
 • Izbor u naslovno zvanje predavača stječe 2002. godine.
 • Od 2006. god. radi na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao vanjski suradnik.
 • 2007. godine biran je u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
 • 2009.-2013. god. obnaša funkciju voditelja Katedre za predškolski odgoj Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
 • Aktivno koristi engleski jezik.

DATUM POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 1. rujan 2017.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • Društvene znanosti, Kineziologija, Kineziološka edukacija

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu

Zbor učitelja i trenera skijanja Istra

International Ski Instructors Association

Slikovni rezultat za isia logotipo

Hrvatski ronilački savez