Odgađa se ispit iz kolegija Medijska kultura koji se trebao održati 28. lipnja 2019. Studentima su ponuđena dva zamjenska termina na koje se trebaju prijaviti preko e-učenja do 26. lipnja 2019.

Popis obavijesti