Studenti koji prijavljuju ispit iz Stručne prakse za rok u lipnju, dnevnike stručne prakse i potvrdnice trebaju predati do 10.06.2019.

doc.dr.sc. Dijana Drandić

Popis obavijesti