Doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan- Carlin  bit će odsutna od 6. do 19. svibnja 2019. radi odlaska na službeni put.

Popis obavijesti