Termin ispitnog roka iz kolegija Pedagogija djece s teškoćama u razvoju premješta se sa 30.1.2019. na 4.2.2019. u 8 30. sati.

Popis obavijesti