Današnja predavanja kod Janka Žufića, v.pred. neće se održati za sat u 10:30 i za sat u 11:20.

Popis obavijesti