IZVANREDNI Stručni studij predškolskog odgoja

Kineziološka kultura - ispit

Predškolski odgoj 1. godina         - srijeda     07.02.2018. u 15.00 sati

                                                        - srijeda     21.02.2018. u 11.00 sati

Predškolski odgoj 2. godina         - četvrtak   08.02.2018. u 15.00 sati

                                                        - četvrtak   22.02.2018. u 11.00 sati

Pula, 23.01.2018.                                                                                   Zlatko Tkalčec, prof., v. pred.

Popis obavijesti