Potpisivanje indeksa i upis ocjena iz Kineziološke kulture

za zimski semestar 2017./2018. ak. god. održat će se po službenom ISVU rasporedu ispita kako slijedi:

Predškolski odgoj 1. godina      - ponedjeljak 05.02.2018. od 11.00 sati

Učiteljski studij 1. godina           - utorak          06.02.2018. od 11.00 sati

Talijanski odsjek 1. i 2. godina  - utorak          06.02.2018. od 11.00 sati

Predškolski odgoj 2. godina      - četvrtak       08.02.2018. od 11.00 sati

Učiteljski studij 2. godina        - petak            09.02.2018. od 11.00 sati

Prvo će u indeks i ISVU sistem biti unesen potpis za prisustvovanje nastavi i ocjena studentima koji imaju pozitivno ocijenjene sve zadane elemente. Nakon toga mogu biti ocijenjeni svi studenti koji nisu u vrijeme nastave skupili sve ocjene zadanih elemenata ili im neka ocjena nije pozitivna (ispit).

Pula, 23.01.2018.     

Zlatko Tkalčec, prof., v. pred.

Popis obavijesti