Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2021./2022.

Sve podatke o natječaju za upis u I. godinu pročitajte u pdf dokumentu:

Za upis u akademsku godinu 2021./2022. na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti ne provodi se razredbeni postupak. Propisana je OBAVEZNA dostava dokaza o zdravstvenoj sposobnosti (potvrda liječnika specijaliste medicine rada, ne starija od šest mjeseci).

Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa vrše se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.