Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u akademsku godinu 2021./2022.

Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2021./2022.

Sve podatke o natječaju za upis u I. godinu pročitajte u pdf dokumentu:

Za upis u akademsku godinu 2021./2022. na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti ne provodi se razredbeni postupak. Propisana je OBAVEZNA dostava dokaza o zdravstvenoj sposobnosti (potvrda liječnika specijaliste medicine rada, ne starija od šest mjeseci).

Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa vrše se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.


Informacije o potvrdi upisa na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Pozivaju se svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje da 18. i 19. listopada 2021. godine izvrše uplatu upisnine u iznosu od 300,00 kn na IBAN: HR1923600001101931377, s modelom i pozivom na broj koji obvezno mora biti oblika HR00 010009-OIB, a kao svrhu doznake navesti “troškovi upisa – diplomski studij RPOO”.

Uplatom upisnine potvrđuje se namjera upisa na odabrani studijski program temeljem konačne rang-liste.

 

Upis na 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i na Program razlikovnog obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij Rani predškolski odgoj i obrazovanje