Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u akademsku godinu 2019./2020.

Objavljen raspored upisa u I. godinu preddiplomskih studija i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija u ak. god. 2019./2020.

Sve informacije o rasporedu (vrijeme i mjesto) i postupku upisa možete pronaći na stranici:

Upis će se odvijati isključivo prema navedenom rasporedu! Studenti su dužni poštivati vrijeme upisa.


Sve podatke o natječaju za upis u I. godinu svih studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli pročitajte u pdf dokumentu:

Obrasci i prijavni listovi

Rezultati dodatnih provjera (intervjua) u ljetnom roku

Rezultati provedbe intervjua za upis u akademsku godinu 2019./2020. koji su se održali na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti dana, 1. i 2. srpnja 2019. godine:

Raspored održavanja dodatnih provjera (intervjua) u jesenskom roku

Dodatne provjere (intervju) u jesenskom upisnom roku održat će se u Vijećnici (1. kat) na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, prema sljedećem rasporedu:

Četvrtak, 5. rujna 2019.

  • 9 sati – kandidati koji su prijavili REDOVITI STUDIJ PREDŠKOLSKI ODGOJ i UČITELJSKI STUDIJ
  • 10.30 sati - kandidati koji su prijavili IZVANREDNI STUDIJ PREDŠKOLSKI ODGOJ 
  • 9 sati - kandidati koji su prijavili PREDŠKOLSKI ODGOJ I UČITELJSKI STUDIJ NA TALIJANSKOM JEZIKU

Kandidati koji su se prijavili za više studija dolaze na intervju samo jedanput.

Rezultati dodatnih provjera (intervjua) u jesenskom roku

Rezultati provedbe intervjua za upis u akademsku godinu 2019./2020. koji su se održali na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti dana 5. rujna 2019. godine: