Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Preddiplomski stručni studij Predškolski odgoj


Predškolski odgoj
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost (41503)
Jurdana, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja (41496)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik I. (63582)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (41515)
Tkalčec, Z.
0,0,0
30
(30PK)
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (41497)
Tatković, N.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41498)
Zuliani, Đ.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (147091)
Žufić, J.
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (156780)
Drandić, D.
- 60
(60PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij I semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (41506)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (41508)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (41526)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (63584)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Istraživanje odgoja i obrazovanja (41528)
Kadum, S.
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (46603)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Medijska kultura (41521)
Riman, K.
- 45
(15P+30S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (41529)
Zuliani, Đ.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (156783)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmete iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati 2 od ponuđena predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (45844)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (145508)
Žufić, J.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Zbor (42743)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u I smestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (41507)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (41509)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziologija (41544)
Retar, I.
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (41517)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
3 INFO
2.0 Likovna kultura (41542)
Žižović, B.
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s poteškoćama u razvoju (41537)
Drandić, D.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Predškolska pedagogija 1 (41535)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija predškolske dobi (41533)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (156781)
Lazarić, L.
- 60
(60PK)
3 INFO
2.0 Sviranje 1 (41539)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
5.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (41541)
Prpić, I.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa PO III. semestar
=> Obavezno odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Talijanski jezik 1 (51879)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština (65158)
Jurdana, V.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (51876)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
4 INFO
5.0 Lutkarstvo i scenska kultura (41545)
Žižović, B.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
3.0 Osnove ekologije (41550)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
4 INFO
4.0 Predškolska pedagogija 2 (41536)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Sviranje 2 (41540)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
3.0 Teorijske osnove kineziološke metodike (41554)
Blažević, I.
- 30
(15P+15PK)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike govorne komunikacije (41555)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova (41556)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa PO IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - grafika (42745)
Rotar, A.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Talijanski jezik 2 (51880)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika 1 (41566)
Blažević, I.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture 1 (41564)
Marić, M.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije 1 (41558)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Metodika likovne kulture 1 (41562)
Žižović, B.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 1 (41560)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (41557)
Kadum, S.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Stručna praksa III. (156782)
Lazarić, L.
- 120
(120PK)
5 INFO
4.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju (41568)
- 30
(15P+15PK)
5 INFO
ECTS Izborna grupa PO V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Talijanski jezik 3 (51881)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (51882)
Zuliani, Đ.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika 2 (41567)
Blažević, I.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture 2 (41565)
Marić, M.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije 2 (41559)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
3.0 Metodika likovne kulture 2 (41563)
Rotar, A.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 2 (41561)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
5.0 Teorije predškolskog odgoja (78455)
Ružić Baf, M.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Završni rad (51878)
- 90
(90A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa PO VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15A)
6 INFO
2.0 Psihologija grupe (118758)
Špelić, A.
- 30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Rad s darovitom djecom (51883)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost (63616)
Riman, K.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja (63612)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik I. (63615)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura I. (63620)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (63613)
Tatković, N.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (63614)
Zuliani, Đ.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (63619)
Žufić, J.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (63621)
Drandić, D.
- 30
(30PK)
1 INFO
ECTS Strani jezik I. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se slušao u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (63617)
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I. (63618)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (63630)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (63623)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Istraživanje odgoja i obrazovanja (63632)
Kadum, S.
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura II. (63634)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Medijska kultura (63628)
Riman, K.
- 45
(15P+30S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (63633)
Špelić, A.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (156784)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni kolegiji II. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati minimalno 2. izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (63636)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (145524)
Žufić, J.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Zbor I. (63639)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Strani jezik II. semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (63624)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik II. (63625)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziologija (65027)
Blažević, I.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura III. (65028)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
3 INFO
2.0 Likovna kultura (65026)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s poteškoćama u razvoju (65023)
Drandić, D.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Predškolska pedagogija I. (65022)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija predškolske dobi (65021)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (65030)
Lazarić, L.
- 75
(75PK)
3 INFO
2.0 Sviranje I. (65024)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30A)
3 INFO
5.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (65025)
Prpić, I.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa POI III. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (70475)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Talijanski jezik I. (65061)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština (65049)
Jurdana, V.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura IV. (65048)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
4 INFO
5.0 Lutkarstvo i scenska kultura (65034)
Žižović, B.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
3.0 Osnove ekologije (65035)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Predškolska pedagogija II. (65032)
Tatković, N.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
2.0 Sviranje II. (65033)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30A)
4 INFO
3.0 Teorijske osnove kineziološke metodike (65036)
Blažević, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike govorne komunikacije (65037)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova (65046)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa POI IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Grafika (65057)
Rotar, A.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (65059)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Talijanski jezik II. (65062)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika I. (65075)
Blažević, I.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture I. (65074)
Marić, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije I. (65066)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Metodika likovne kulture I. (65072)
Žižović, B.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova I. (65069)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (65064)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Stručna praksa III. (157986)
Lazarić, L.
- 100
(100PK)
5 INFO
4.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju (65077)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa POI V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Talijanski jezik III. (65156)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (65152)
Zuliani, Đ.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika II. (65088)
Blažević, I.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture II. (65085)
Marić, M.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije II. (65081)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
3.0 Metodika likovne kulture II. (65084)
Žižović, B.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova II. (65083)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
5.0 Teorije predškolskog odgoja (78456)
Debeljuh, A.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Završni rad (65144)
- 90
(90A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa POI VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Igre i djeca (65155)
Tatković, N.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
2.0 Psihologija grupe (133055)
Špelić, A.
- 30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Rad s darovitom djecom (65154)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost (41503)
Jurdana, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja (41496)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik I. (63582)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (41515)
Tkalčec, Z.
0,0,0
30
(30PK)
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (41497)
Tatković, N.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41498)
Zuliani, Đ.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (147091)
Žufić, J.
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (156780)
Drandić, D.
- 60
(60PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij I semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (41506)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (41508)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost (63616)
Riman, K.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja (63612)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik I. (63615)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura I. (63620)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (63613)
Tatković, N.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (63614)
Zuliani, Đ.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (63619)
Žufić, J.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (63621)
Drandić, D.
- 30
(30PK)
1 INFO
ECTS Strani jezik I. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se slušao u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (63617)
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I. (63618)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (41526)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (63584)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Istraživanje odgoja i obrazovanja (41528)
Kadum, S.
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (46603)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Medijska kultura (41521)
Riman, K.
- 45
(15P+30S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (41529)
Zuliani, Đ.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (156783)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmete iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati 2 od ponuđena predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (45844)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (145508)
Žufić, J.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Zbor (42743)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u I smestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (41507)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (41509)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (63630)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (63623)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Istraživanje odgoja i obrazovanja (63632)
Kadum, S.
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura II. (63634)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Medijska kultura (63628)
Riman, K.
- 45
(15P+30S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (63633)
Špelić, A.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (156784)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni kolegiji II. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati minimalno 2. izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (63636)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (145524)
Žufić, J.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Zbor I. (63639)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Strani jezik II. semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (63624)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik II. (63625)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziologija (41544)
Retar, I.
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (41517)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
3 INFO
2.0 Likovna kultura (41542)
Žižović, B.
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s poteškoćama u razvoju (41537)
Drandić, D.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Predškolska pedagogija 1 (41535)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija predškolske dobi (41533)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (156781)
Lazarić, L.
- 60
(60PK)
3 INFO
2.0 Sviranje 1 (41539)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
5.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (41541)
Prpić, I.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa PO III. semestar
=> Obavezno odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Talijanski jezik 1 (51879)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština (65158)
Jurdana, V.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziologija (65027)
Blažević, I.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura III. (65028)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
3 INFO
2.0 Likovna kultura (65026)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s poteškoćama u razvoju (65023)
Drandić, D.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Predškolska pedagogija I. (65022)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija predškolske dobi (65021)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (65030)
Lazarić, L.
- 75
(75PK)
3 INFO
2.0 Sviranje I. (65024)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30A)
3 INFO
5.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (65025)
Prpić, I.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa POI III. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (70475)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Talijanski jezik I. (65061)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština (65049)
Jurdana, V.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (51876)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
4 INFO
5.0 Lutkarstvo i scenska kultura (41545)
Žižović, B.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
3.0 Osnove ekologije (41550)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
4 INFO
4.0 Predškolska pedagogija 2 (41536)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Sviranje 2 (41540)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
3.0 Teorijske osnove kineziološke metodike (41554)
Blažević, I.
- 30
(15P+15PK)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike govorne komunikacije (41555)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova (41556)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa PO IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - grafika (42745)
Rotar, A.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Talijanski jezik 2 (51880)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura IV. (65048)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
4 INFO
5.0 Lutkarstvo i scenska kultura (65034)
Žižović, B.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
3.0 Osnove ekologije (65035)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Predškolska pedagogija II. (65032)
Tatković, N.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
2.0 Sviranje II. (65033)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30A)
4 INFO
3.0 Teorijske osnove kineziološke metodike (65036)
Blažević, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike govorne komunikacije (65037)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova (65046)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa POI IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Grafika (65057)
Rotar, A.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (65059)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Talijanski jezik II. (65062)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika 1 (41566)
Blažević, I.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture 1 (41564)
Marić, M.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije 1 (41558)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Metodika likovne kulture 1 (41562)
Žižović, B.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 1 (41560)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (41557)
Kadum, S.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Stručna praksa III. (156782)
Lazarić, L.
- 120
(120PK)
5 INFO
4.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju (41568)
- 30
(15P+15PK)
5 INFO
ECTS Izborna grupa PO V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Talijanski jezik 3 (51881)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (51882)
Zuliani, Đ.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika I. (65075)
Blažević, I.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture I. (65074)
Marić, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije I. (65066)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Metodika likovne kulture I. (65072)
Žižović, B.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova I. (65069)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (65064)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Stručna praksa III. (157986)
Lazarić, L.
- 100
(100PK)
5 INFO
4.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju (65077)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa POI V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Talijanski jezik III. (65156)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (65152)
Zuliani, Đ.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika 2 (41567)
Blažević, I.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture 2 (41565)
Marić, M.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije 2 (41559)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
3.0 Metodika likovne kulture 2 (41563)
Rotar, A.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 2 (41561)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
5.0 Teorije predškolskog odgoja (78455)
Ružić Baf, M.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Završni rad (51878)
- 90
(90A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa PO VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15A)
6 INFO
2.0 Psihologija grupe (118758)
Špelić, A.
- 30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Rad s darovitom djecom (51883)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika II. (65088)
Blažević, I.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture II. (65085)
Marić, M.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije II. (65081)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
3.0 Metodika likovne kulture II. (65084)
Žižović, B.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova II. (65083)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
5.0 Teorije predškolskog odgoja (78456)
Debeljuh, A.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Završni rad (65144)
- 90
(90A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa POI VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Igre i djeca (65155)
Tatković, N.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
2.0 Psihologija grupe (133055)
Špelić, A.
- 30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Rad s darovitom djecom (65154)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15A)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj