Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku organizira se kao redoviti uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja te kao izvanredni studij (koji studenti sami plaćaju).

Uvjeti upisa

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja. Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju ostvarenog uspjeha tijekom školovanja.

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju prosjeka općeg uspjeha svih razreda srednje škole te uspjeha na državnoj maturi, odnosno završnom ispitu iz nastavnih predmeta: Talijanski jezik, Hrvatski jezik, (prvi) Strani jezik i Matematika na osnovnoj razini.

Trajanje studija

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku traje tri godine (šest semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje 180 ECTS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. (bacc. praesc. educ.).


Ispis predmeta

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje/Educazione della prima infanzia e prescolare
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva / Filosofia dell´educazione ed etica della professione docente (200254)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 / Cultura cinesiologica 1 (200264)
- 30
(30PK)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija / Pedagogia generale (200255)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija / Psicologia generale (200256)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike / Nozioni di informatica (200263)
- 45
(15P+30A)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja / Sociologia dell`educazione (200257)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa 1 / Tirocinio professionale 1 (200265)
- 60
(60PK)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik 1 / Lingua italiana 1 (200258)
Todorović, S.
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta / Tutela della salute e protez. dei bamb. in eta prescolare (200259)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 1.semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 / Lingua inglese 1 (200260)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik 1 / Lingua croata 1 (200262)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 / Lingua tedesca 1 (200261)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura / Cultura musicale (200272)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju / TIC nell`eduazione della prima infanzia e l`eta`prescolare (200271)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 / Cultura cinesiologica 2 (200275)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja / Metodologia della ricerca in educazione (200273)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija / Pedagogia della famiglia (200270)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Talijanski jezik 2 / Lingua italiana 2 (200266)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 / Lingua inglese 2 (200267)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Hrvatski jezik 2 / Lingua croata 2 (200269)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 / Lingua tedesca 2 (200268)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje / Comunicazione orale (200279)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Igre i djeca / I giochi e i bambini (200281)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (200282)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati / Strumenti Web 2.0 (200280)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia (212650)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
2.0 Glazbeni praktikum I. / Laboratorio di musica 1 (227312)
- 30
(30PK)
3 INFO
3.0 Kineziologija / Cinesiologia (200245)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura III. / Cultura cinesiologica 3 (227313)
- 30
(30A)
3 INFO
3.0 Likovna kultura / Cultura artistica (212649)
- 45
(15P+30S)
3 INFO
4.0 Pedagogija djece s teškoćama u razvoju / Pedagogia dei bambini con difficoltá nello sviluppo (227615)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi I / Pedagogia dell'infanzia 1 (227614)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija predškolske dobi / Psicologia dell'eta prescolare (227613)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa 2. / Tirocinio professionale 2 (212653)
- 50
(50PK)
3 INFO
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 3. semestar
=> odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Interkulturalna komunikacija / Competenza e communicazione interculturale (227316)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo: Oblik i boja / Creativita artistica: Forma e colore (227314)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština / Cultura popolare regionale (227616)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni praktikum 2 / Laboratorio di musica 2 (212659)
- 30
(30PK)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 / Cultura cinesiologica 4 (212667)
- 30
(30S)
4 INFO
3.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 1 (212664)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Lutkarstvo i scenska kultura / Cultura teatrale e animazione dei burattini (200246)
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Medijska kultura / Cultura multimediale (212661)
- 45
(15P+30S)
4 INFO
3.0 Metodika govorne komunikacija u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della comunicazione orale nel curricolo integrato 1 (212665)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integiranom kurikulumu 1 / Didattica ambientale e protomatematica nel curricolo integrato 1 (227338)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 2 / Pedagogia dell'infanzia 2 (227331)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Raznolikost živog svijeta i ekologija / Le specie degli esseri viventi e l'ecologia (212662)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (212672)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo: Grafika / Creativita artistica: Riproduzione a stampa (227349)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Osnove zbornog pjevanja / Nozioni di canto corale (227351)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni razvoj / Sviluppo emozionale precoce (227132)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 2 (227080)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cultura musicale nel curricolo integrato 1 (227079)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della comunicazione orale nel curricolo integrato 2 (227076)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cultura artistica nel curricolo integrato 1 (227078)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 2 / Didattica ambientale e protomatematica nel curricolo integrato 2 (227077)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Stručna praksa 3 / Tirocinio professionale 3 (200031)
- 100
(100PK)
5 INFO
3.0 Teorije predškolskog odgoja / Teorie dell'educazione prescolare (200023)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS Izobrni kolegiji RPOO na talijanskom za 5 semestar
=> odabrati dva kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kreativna glazbena radionica / Laboratorio musicale creativo (200025)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo / Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza democratica (227082)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Predškola / Piccola scuola (227081)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina / Esercitazione delle competenze sociali (200253)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 3 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 3 (227088)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della cultura musicale nel curricolo integrato 2 (227087)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije u integiranom kurikulumu 3 / Didattica della comunicazione orale nel curricolo integrato 3 (227084)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della cultura artistica nel curricolo integrato 2 (227086)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 3 / Didattica ambientale e protomatematica nel curricolo integrato 3 (227085)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika rada u jaslicama u integriranom kurikulumu / Didattica del nido d´infanzia nel curricolo integrato (227089)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
6.0 Završni ispit / Tesi di laurea (227090)
- 180
(180S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva / Filosofia dell´educazione ed etica della professione docente (200254)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 / Cultura cinesiologica 1 (200264)
- 30
(30PK)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija / Pedagogia generale (200255)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija / Psicologia generale (200256)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike / Nozioni di informatica (200263)
- 45
(15P+30A)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja / Sociologia dell`educazione (200257)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa 1 / Tirocinio professionale 1 (200265)
- 60
(60PK)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik 1 / Lingua italiana 1 (200258)
Todorović, S.
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta / Tutela della salute e protez. dei bamb. in eta prescolare (200259)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 1.semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 / Lingua inglese 1 (200260)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik 1 / Lingua croata 1 (200262)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 / Lingua tedesca 1 (200261)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura / Cultura musicale (200272)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju / TIC nell`eduazione della prima infanzia e l`eta`prescolare (200271)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 / Cultura cinesiologica 2 (200275)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja / Metodologia della ricerca in educazione (200273)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija / Pedagogia della famiglia (200270)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Talijanski jezik 2 / Lingua italiana 2 (200266)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 / Lingua inglese 2 (200267)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Hrvatski jezik 2 / Lingua croata 2 (200269)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 / Lingua tedesca 2 (200268)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje / Comunicazione orale (200279)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Igre i djeca / I giochi e i bambini (200281)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (200282)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati / Strumenti Web 2.0 (200280)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni praktikum 2 / Laboratorio di musica 2 (212659)
- 30
(30PK)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 / Cultura cinesiologica 4 (212667)
- 30
(30S)
4 INFO
3.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 1 (212664)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Lutkarstvo i scenska kultura / Cultura teatrale e animazione dei burattini (200246)
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Medijska kultura / Cultura multimediale (212661)
- 45
(15P+30S)
4 INFO
3.0 Metodika govorne komunikacija u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della comunicazione orale nel curricolo integrato 1 (212665)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integiranom kurikulumu 1 / Didattica ambientale e protomatematica nel curricolo integrato 1 (227338)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 2 / Pedagogia dell'infanzia 2 (227331)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Raznolikost živog svijeta i ekologija / Le specie degli esseri viventi e l'ecologia (212662)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (212672)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo: Grafika / Creativita artistica: Riproduzione a stampa (227349)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Osnove zbornog pjevanja / Nozioni di canto corale (227351)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni razvoj / Sviluppo emozionale precoce (227132)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 2 (227080)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cultura musicale nel curricolo integrato 1 (227079)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della comunicazione orale nel curricolo integrato 2 (227076)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cultura artistica nel curricolo integrato 1 (227078)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 2 / Didattica ambientale e protomatematica nel curricolo integrato 2 (227077)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Stručna praksa 3 / Tirocinio professionale 3 (200031)
- 100
(100PK)
5 INFO
3.0 Teorije predškolskog odgoja / Teorie dell'educazione prescolare (200023)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS Izobrni kolegiji RPOO na talijanskom za 5 semestar
=> odabrati dva kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kreativna glazbena radionica / Laboratorio musicale creativo (200025)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo / Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza democratica (227082)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Predškola / Piccola scuola (227081)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina / Esercitazione delle competenze sociali (200253)
- 30
(15P+15A)
5 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj