Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku

Prijediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku organizira se kao redoviti uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja te kao izvanredni studij (koji studenti sami plaćaju).

Uvjeti upisa

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja. Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju ostvarenog uspjeha tijekom školovanja.

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju prosjeka općeg uspjeha svih razreda srednje škole te uspjeha na državnoj maturi, odnosno završnom ispitu iz nastavnih predmeta: Talijanski jezik, Hrvatski jezik, (prvi) Strani jezik i Matematika na osnovnoj razini.

Trajanje studija

Prijediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku traje tri godine (šest semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje 180 ECTS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom prijediplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. (bacc. praesc. educ.).


Ispis predmeta

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku/Educazione della prima infanzia e prescolare
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
45
30P+15S
1
1.0
-
30
30PK
1
5.0
-
60
30P+30S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
-
45
15P+30A
1
3.0
-
30
15P+15S
1
2.0
-
60
60PK
1
4.0
Fioretti, F.; Lalli-Paćelat, I.
-
60
30P+15A+15S
1
3.0
-
45
15P+30S
1
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 1.semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
1.0
-
30
30PK
2
4.0
-
45
15P+15A+15S
2
3.0
-
30
15P+15S
2
5.0
Ambrosi Randić, N.
-
45
30P+15S
2
4.0
-
60
30P+15A+15S
2
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15PK
2
2.0
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
60
30P+30S
3
2.0
-
30
30PK
3
3.0
-
30
15P+15A
3
1.0
-
30
30A
3
3.0
-
45
15P+30PK
3
4.0
-
60
30P+30S
3
4.0
Debeljuh, A.
-
45
30P+15S
3
3.0
-
30
15P+15S
3
2.0
-
50
50PK
3
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 3. semestar
=> odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15S
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
30PK
4
1.0
-
30
30S
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
-
45
15P+30A
4
3.0
-
45
15P+30S
4
3.0
-
30
15P+15S
4
3.0
-
30
15P+15S
4
4.0
-
45
30P+15A
4
4.0
-
45
30P+15A
4
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
3.0
-
100
100PK
5
3.0
-
30
15P+15S
5
ECTS Izobrni kolegiji RPOO na talijanskom za 5 semestar
=> odabrati dva kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30A
6
6.0
-
180
180S
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
45
30P+15S
1
1.0
-
30
30PK
1
5.0
-
60
30P+30S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
-
45
15P+30A
1
3.0
-
30
15P+15S
1
2.0
-
60
60PK
1
4.0
Fioretti, F.; Lalli-Paćelat, I.
-
60
30P+15A+15S
1
3.0
-
45
15P+30S
1
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 1.semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
1.0
-
30
30PK
2
4.0
-
45
15P+15A+15S
2
3.0
-
30
15P+15S
2
5.0
Ambrosi Randić, N.
-
45
30P+15S
2
4.0
-
60
30P+15A+15S
2
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15PK
2
2.0
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
30PK
4
1.0
-
30
30S
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
-
45
15P+30A
4
3.0
-
45
15P+30S
4
3.0
-
30
15P+15S
4
3.0
-
30
15P+15S
4
4.0
-
45
30P+15A
4
4.0
-
45
30P+15A
4
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
3.0
-
100
100PK
5
3.0
-
30
15P+15S
5
ECTS Izobrni kolegiji RPOO na talijanskom za 5 semestar
=> odabrati dva kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj