Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku organizira se kao redoviti uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja te kao izvanredni studij (koji studenti sami plaćaju).

Uvjeti upisa

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja. Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju ostvarenog uspjeha tijekom školovanja.

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju prosjeka općeg uspjeha svih razreda srednje škole te uspjeha na državnoj maturi, odnosno završnom ispitu iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik na višoj razini, (prvi) Strani jezik i Matematika na osnovnoj razini.

Trajanje studija

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku traje tri godine (šest semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje 180 ECTS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. (bacc. praesc. educ.).


Ispis predmeta

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
45
30P+15S
1
4.0
-
60
30P+15A+15S
1
1.0
-
30
30PK
1
5.0
-
60
30P+30S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
45
15P+30PK
1
3.0
-
30
15P+15S
1
2.0
-
60
60PK
1
3.0
-
45
15P+30S
1
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
4.0
-
60
30P+15A+15S
2
3.0
30
15P+15A
2
1.0
-
30
30PK
2
4.0
-
45
15P+15A+15S
2
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
2
5.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 2. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
ECTS Izborni kolegij RPOO 2. semestar
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15PK
2
2.0
Diković, M.
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
60
30P+30S
3
2.0
Radić, B.
-
30
30A
3
2.0
-
30
15P+15PK
3
1.0
-
30
30PK
3
3.0
-
45
15P+30A
3
5.0
Radetić-Paić, M.
-
60
30P+30S
3
4.0
-
45
30P+15S
3
3.0
Mavrinac, M.
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
60
60PK
3
ECTS Izborni kolegij RPOO R 3. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15S
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
30PK
4
1.0
30
30PK
4
3.0
-
30
15P+15PK
4
3.0
-
45
15P+30A
4
3.0
-
45
15P+30S
4
3.0
Vujičić, L.
-
30
15P+15S
4
3.0
Vujičić, L.
-
30
15P+15S
4
4.0
-
45
30P+15A
4
4.0
-
45
30P+15A
4
ECTS Izborni kolegij RPOO za 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15S
4
2.0
-
30
15P+15A
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
3.0
-
120
120PK
5
3.0
-
30
15P+15S
5
ECTS Izborni kolegij RPOO R za 5. semestar
=> Odabrati dva kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30PK
6
4.0
-
45
15P+30PK
6
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30A
6
6.0
-
180
180S
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
45
30P+15S
1
4.0
-
60
30P+15A+15S
1
1.0
-
30
30A
1
5.0
-
60
30P+30S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
45
15P+30A
1
3.0
-
30
15P+15S
1
2.0
Lazarić, L.
-
50
50PK
1
3.0
-
45
15P+30S
1
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
4.0
-
60
30P+15A+15S
2
3.0
30
15P+15A
2
1.0
-
30
30PK
2
4.0
-
45
15P+15A+15S
2
3.0
-
30
15P+15S
2
5.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I. 2.semestar
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
ECTS Izborni kolegij RPOO I 2. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
60
30P+30S
3
2.0
-
15
15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
1.0
-
15
15A
3
3.0
-
45
15P+30A
3
5.0
-
30
15P+15S
3
4.0
-
45
30P+15S
3
3.0
-
30
15P+15S
3
2.0
-
75
75PK
3
ECTS Izborni kolegij RPOO I 3 semestar
=> Odabrati 2 izbora kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
15
15A
4
1.0
-
15
15A
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
-
30
15P+15S
4
3.0
-
30
15P+15S
4
3.0
Vujičić, L.
-
30
15P+15S
4
4.0
-
45
30P+15A
4
4.0
-
30
15P+15A
4
ECTS Izborni kolegij RPOO I 4. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
Mavrinac, M.
-
30
15P+15S
4
2.0
-
30
15P+15A
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
4.0
-
45
15P+30A
5
3.0
-
100
100PK
5
3.0
-
30
15P+15S
5
ECTS Izborni kolegiji RPO I 5 semestar
=> Odabrati dva predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
30
15P+15A
6
4.0
-
30
15P+15PK
6
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30S
6
6.0
-
180
180S
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
45
30P+15S
1
4.0
-
60
30P+15A+15S
1
1.0
-
30
30PK
1
5.0
-
60
30P+30S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
45
15P+30PK
1
3.0
-
30
15P+15S
1
2.0
-
60
60PK
1
3.0
-
45
15P+30S
1
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
45
30P+15S
1
4.0
-
60
30P+15A+15S
1
1.0
-
30
30A
1
5.0
-
60
30P+30S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
45
15P+30A
1
3.0
-
30
15P+15S
1
2.0
Lazarić, L.
-
50
50PK
1
3.0
-
45
15P+30S
1
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
4.0
-
60
30P+15A+15S
2
3.0
30
15P+15A
2
1.0
-
30
30PK
2
4.0
-
45
15P+15A+15S
2
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
2
5.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 2. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
ECTS Izborni kolegij RPOO 2. semestar
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15PK
2
2.0
Diković, M.
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
4.0
-
60
30P+15A+15S
2
3.0
30
15P+15A
2
1.0
-
30
30PK
2
4.0
-
45
15P+15A+15S
2
3.0
-
30
15P+15S
2
5.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I. 2.semestar
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
ECTS Izborni kolegij RPOO I 2. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
60
30P+30S
3
2.0
Radić, B.
-
30
30A
3
2.0
-
30
15P+15PK
3
1.0
-
30
30PK
3
3.0
-
45
15P+30A
3
5.0
Radetić-Paić, M.
-
60
30P+30S
3
4.0
-
45
30P+15S
3
3.0
Mavrinac, M.
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
60
60PK
3
ECTS Izborni kolegij RPOO R 3. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15S
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
60
30P+30S
3
2.0
-
15
15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
1.0
-
15
15A
3
3.0
-
45
15P+30A
3
5.0
-
30
15P+15S
3
4.0
-
45
30P+15S
3
3.0
-
30
15P+15S
3
2.0
-
75
75PK
3
ECTS Izborni kolegij RPOO I 3 semestar
=> Odabrati 2 izbora kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
30PK
4
1.0
30
30PK
4
3.0
-
30
15P+15PK
4
3.0
-
45
15P+30A
4
3.0
-
45
15P+30S
4
3.0
Vujičić, L.
-
30
15P+15S
4
3.0
Vujičić, L.
-
30
15P+15S
4
4.0
-
45
30P+15A
4
4.0
-
45
30P+15A
4
ECTS Izborni kolegij RPOO za 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15S
4
2.0
-
30
15P+15A
4
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
15
15A
4
1.0
-
15
15A
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
-
30
15P+15S
4
3.0
-
30
15P+15S
4
3.0
Vujičić, L.
-
30
15P+15S
4
4.0
-
45
30P+15A
4
4.0
-
30
15P+15A
4
ECTS Izborni kolegij RPOO I 4. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
Mavrinac, M.
-
30
15P+15S
4
2.0
-
30
15P+15A
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
3.0
-
120
120PK
5
3.0
-
30
15P+15S
5
ECTS Izborni kolegij RPOO R za 5. semestar
=> Odabrati dva kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
4.0
-
45
15P+30A
5
3.0
-
100
100PK
5
3.0
-
30
15P+15S
5
ECTS Izborni kolegiji RPO I 5 semestar
=> Odabrati dva predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj