Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku organizira se kao redoviti uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja te kao izvanredni studij (koji studenti sami plaćaju).

Uvjeti upisa

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja. Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju ostvarenog uspjeha tijekom školovanja.

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju prosjeka općeg uspjeha svih razreda srednje škole te uspjeha na državnoj maturi, odnosno završnom ispitu iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik na višoj razini, (prvi) Strani jezik i Matematika na osnovnoj razini.

Trajanje studija

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku traje tri godine (šest semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje 180 ECTS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. (bacc. praesc. educ.).


Ispis predmeta

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva (199896)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik 1 (199902)
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (199920)
- 30
(30PK)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija (199897)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (199899)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (199919)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (199900)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa 1 (199921)
- 60
(60PK)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (199915)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (199916)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (199917)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik 1 (199918)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (199970)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik 2 (199964)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (199969)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (199973)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja (199971)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (199968)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (199972)
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 2. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (199965)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (199966)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik 2 (199967)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO 2. semestar
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (199976)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Igre i djeca (199978)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (199977)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dječja književnost (227309)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
2.0 Glazbeni praktikum 1 (199983)
Radić, B.
- 30
(30A)
3 INFO
2.0 Kineziologija (199995)
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (199998)
- 30
(30PK)
3 INFO
3.0 Likovna kultura (212772)
- 45
(15P+30A)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s teškoćama u razvoju (199982)
Radetić-Paić, M.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 1 (199981)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija rane i predškolske dobi (199980)
Mavrinac, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa 2 (199999)
Lazarić, L.
- 60
(60PK)
3 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO R 3. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Interkulturalna komunikacija (199997)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - oblik i boja (200001)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 1 (200002)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni praktikum 2 (200004)
- 30
(30PK)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (200012)
1,0,0
30
(30PK)
4 INFO
3.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 (200007)
- 30
(15P+15PK)
4 INFO
3.0 Lutkarstvo i scenska kultura (212612)
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Medijska kultura (212613)
- 45
(15P+30S)
4 INFO
3.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 1 (200006)
Vujičić, L.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 1 (200198)
Vujičić, L.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 2 (200003)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Raznolikost živog svijeta i ekologija (200008)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO za 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo: grafika (200013)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Osnove zbornog pjevanja (200010)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni razvoj (227064)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 2 (200015)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 (200235)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 1 (200026)
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 2 (200019)
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 1 (200037)
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 2 (227109)
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Stručna praksa 3 (200021)
- 120
(120PK)
5 INFO
3.0 Teorije predškolskog odgoja (200018)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO R za 5. semestar
=> Odabrati dva kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kreativna glazbena radionica (200035)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (200038)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Predškola (200036)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 3 (200028)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (200027)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 3 (227067)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 2 (227066)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 3 (200029)
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 2 (200239)
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 3 (200030)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika rada u jaslicama u integriranom kurikulumu (227068)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
6.0 Završni ispit (227069)
- 180
(180S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva (200053)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik 1 (200058)
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (200125)
- 30
(30A)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija (200056)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200055)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (200124)
- 45
(15P+30A)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (200057)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (200129)
Lazarić, L.
- 50
(50PK)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (200059)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200120)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200122)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik 1 (200123)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (200163)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (200153)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (200159)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (200170)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja (200168)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (200158)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (200169)
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I. 2.semestar
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200155)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200156)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik 2 (200157)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO I 2. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (200173)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Igre i djeca (200175)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (200174)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dječja književnost (227277)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
2.0 Glazbeni praktikum 1 (200180)
- 15
(15A)
3 INFO
2.0 Kineziologija (200183)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (212617)
- 15
(15A)
3 INFO
3.0 Likovna kultura (212615)
- 45
(15P+30A)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s teškoćama u razvoju (200179)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 1 (200178)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija rane i predškolske dobi (200177)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (200187)
- 75
(75PK)
3 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO I 3 semestar
=> Odabrati 2 izbora kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Interkulturalna komunikacija (200184)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - oblik i boja (200189)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 1 (200190)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština (200188)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni praktikum 2 (200195)
- 15
(15A)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (200210)
- 15
(15A)
4 INFO
3.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 (200200)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Lutkarstvo i scenska kultura (212625)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Medijska kultura (212629)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 1 (212631)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 1 (212632)
Vujičić, L.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 2 (200193)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Raznolikost živog svijeta i ekologija (200009)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO I 4. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo: grafika (200212)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Osnove zbornog pjevanja (200206)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni razvoj (227123)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 2 (200216)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 (227071)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture u integiranom kurikulumu 1 (227070)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 2 (200221)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 1 (227124)
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 2 (200226)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Stručna praksa 3 (200022)
- 100
(100PK)
5 INFO
3.0 Teorije predškolskog odgoja (200219)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni kolegiji RPO I 5 semestar
=> Odabrati dva predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kreativna glazbena radionica (200250)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (200252)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Predškola (200237)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 3 (200242)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (200241)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 3 (227073)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 2 (227072)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 3 (200243)
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 2 (200251)
- 30
(15P+15PK)
6 INFO
4.0 Metodika rada u jaslicama u integriranom kurikulumu (227074)
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 3 (200244)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
6.0 Završni ispit (227075)
- 180
(180S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva (199896)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik 1 (199902)
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (199920)
- 30
(30PK)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija (199897)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (199899)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (199919)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (199900)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa 1 (199921)
- 60
(60PK)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (199915)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (199916)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (199917)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik 1 (199918)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva (200053)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik 1 (200058)
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (200125)
- 30
(30A)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija (200056)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200055)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (200124)
- 45
(15P+30A)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (200057)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (200129)
Lazarić, L.
- 50
(50PK)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (200059)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200120)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200122)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik 1 (200123)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (199970)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik 2 (199964)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (199969)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (199973)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja (199971)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (199968)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (199972)
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 2. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (199965)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (199966)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik 2 (199967)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO 2. semestar
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (199976)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Igre i djeca (199978)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (199977)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (200163)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (200153)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (200159)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (200170)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja (200168)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (200158)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (200169)
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I. 2.semestar
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200155)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200156)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik 2 (200157)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO I 2. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (200173)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Igre i djeca (200175)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (200174)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dječja književnost (227309)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
2.0 Glazbeni praktikum 1 (199983)
Radić, B.
- 30
(30A)
3 INFO
2.0 Kineziologija (199995)
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (199998)
- 30
(30PK)
3 INFO
3.0 Likovna kultura (212772)
- 45
(15P+30A)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s teškoćama u razvoju (199982)
Radetić-Paić, M.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 1 (199981)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija rane i predškolske dobi (199980)
Mavrinac, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa 2 (199999)
Lazarić, L.
- 60
(60PK)
3 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO R 3. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Interkulturalna komunikacija (199997)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - oblik i boja (200001)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 1 (200002)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dječja književnost (227277)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
2.0 Glazbeni praktikum 1 (200180)
- 15
(15A)
3 INFO
2.0 Kineziologija (200183)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (212617)
- 15
(15A)
3 INFO
3.0 Likovna kultura (212615)
- 45
(15P+30A)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s teškoćama u razvoju (200179)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 1 (200178)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija rane i predškolske dobi (200177)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (200187)
- 75
(75PK)
3 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO I 3 semestar
=> Odabrati 2 izbora kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Interkulturalna komunikacija (200184)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - oblik i boja (200189)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 1 (200190)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština (200188)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni praktikum 2 (200004)
- 30
(30PK)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (200012)
1,0,0
30
(30PK)
4 INFO
3.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 (200007)
- 30
(15P+15PK)
4 INFO
3.0 Lutkarstvo i scenska kultura (212612)
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Medijska kultura (212613)
- 45
(15P+30S)
4 INFO
3.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 1 (200006)
Vujičić, L.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 1 (200198)
Vujičić, L.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 2 (200003)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Raznolikost živog svijeta i ekologija (200008)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO za 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo: grafika (200013)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Osnove zbornog pjevanja (200010)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni razvoj (227064)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 2 (200015)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni praktikum 2 (200195)
- 15
(15A)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (200210)
- 15
(15A)
4 INFO
3.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 (200200)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Lutkarstvo i scenska kultura (212625)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Medijska kultura (212629)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 1 (212631)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 1 (212632)
Vujičić, L.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 2 (200193)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Raznolikost živog svijeta i ekologija (200009)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO I 4. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo: grafika (200212)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Osnove zbornog pjevanja (200206)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni razvoj (227123)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 2 (200216)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 (200235)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 1 (200026)
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 2 (200019)
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 1 (200037)
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 2 (227109)
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Stručna praksa 3 (200021)
- 120
(120PK)
5 INFO
3.0 Teorije predškolskog odgoja (200018)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO R za 5. semestar
=> Odabrati dva kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kreativna glazbena radionica (200035)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (200038)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Predškola (200036)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 3 (200028)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (200027)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 (227071)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture u integiranom kurikulumu 1 (227070)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 2 (200221)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 1 (227124)
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 2 (200226)
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Stručna praksa 3 (200022)
- 100
(100PK)
5 INFO
3.0 Teorije predškolskog odgoja (200219)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS Izborni kolegiji RPO I 5 semestar
=> Odabrati dva predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kreativna glazbena radionica (200250)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (200252)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Predškola (200237)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Suvremeni talijanski jezik 3 (200242)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (200241)
- 30
(15P+15A)
5 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj