Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku

Sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku organizira se kao redoviti uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja te kao izvanredni studij (koji studenti sami plaćaju).

Uvjeti upisa

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja. Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju ostvarenog uspjeha tijekom školovanja.

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju prosjeka općeg uspjeha svih razreda srednje škole te uspjeha na državnoj maturi, odnosno završnom ispitu iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik na višoj razini, (prvi) Strani jezik i Matematika na osnovnoj razini.

Trajanje studija

Prijediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku traje tri godine (šest semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje 180 ECTS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom prijediplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. (bacc. praesc. educ.).


Ispis predmeta

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Beroš, M.
-
45
30P+15S
1
4.0
Pavletić, H.
-
60
30P+15S+15A
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1
5.0
Tatković, N.
-
60
30P+30S
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Pogarčić, I.
45
15P+30PK
1
3.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
1
2.0
Lazarić, L.
-
60
60PK
1
3.0
Jašić, M.
-
45
15P+30S
1
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gortan-Carlin, I.
30
15P+15A
2
4.0
Pavletić, H.
-
60
30P+15S+15A
2
3.0
Pogarčić, I.
30
15P+15A
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
4.0
Kiss, I.
-
45
15P+15S+15A
2
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
2
5.0
Plavšić, M.
-
45
30P+15S
2
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 2. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Dujmović, M.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15SJ
2
ECTS Izborni kolegij RPOO 2. semestar
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Martinović, B.
-
30
15P+15PK
2
2.0
Diković, M.
-
30
15P+15A
2
2.0
Pogarčić, I.
-
30
15P+15A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Jurdana, V.
-
60
30P+30S
3
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30A
3
2.0
Blažević, I.
30
15P+15PK
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3
3.0
Žižović, B.
-
45
15P+30A
3
5.0
Radetić-Paić, M.
60
30P+30S
3
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
45
30P+15S
3
3.0
Mavrinac, M.
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
60
60PK
3
ECTS Izborni kolegij RPOO R 3. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
3
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15A
3
2.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
3
2.0
Jurdana, V.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30PK
4
1.0
Blažević, I.
30
30PK
4
3.0
Blažević, I.
30
15P+15PK
4
3.0
Žižović, B.
-
45
15P+30A
4
3.0
Riman, K.
-
45
15P+30S
4
3.0
Blanuša Trošelj, D.
-
30
15P+15S
4
3.0
Vujičić, L.
-
30
15P+15S
4
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
45
30P+15A
4
4.0
Štifanić, M.
45
30P+15A
4
ECTS Izborni kolegij RPOO za 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Riman, K.
-
30
15P+15S
4
2.0
Rotar, A.
-
30
15P+15A
4
2.0
Radić, B.
-
30
15P+15A
4
2.0
Mavrinac, M.
-
30
15P+15S
4
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Blažević, I.
45
15P+30A
5
4.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
15P+30PK
5
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
45
15P+30PK
5
4.0
Žižović, B.
-
45
15P+30PK
5
4.0
Kadum, S.
-
45
15P+30PK
5
3.0
Lazarić, L.
-
120
120PK
5
3.0
Ružić Baf, M.
-
30
15P+15S
5
ECTS Izborni kolegij RPOO R za 5. semestar
=> Odabrati dva kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
5
2.0
Diković, M.
-
30
15P+15A
5
2.0
Juraković, L.
-
30
15P+15A
5
2.0
Blanuša Trošelj, D.
-
30
15P+15A
5
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
5
2.0
Radetić-Paić, M.
-
30
15P+15A
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Blažević, I.
45
15P+30A
6
4.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
15P+30A
6
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
45
15P+30PK
6
4.0
Žižović, B.
-
45
15P+30PK
6
4.0
Kadum, S.
-
45
15P+30A
6
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30A
6
6.0
-
180
180S
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Beroš, M.
-
45
30P+15S
1
4.0
Pavletić, H.
-
60
30P+15S+15A
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30A
1
5.0
Tatković, N.
-
60
30P+30S
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Pogarčić, I.
45
15P+30A
1
3.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
1
2.0
Lazarić, L.
-
50
50PK
1
3.0
Jašić, M.
-
45
15P+30S
1
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
4.0
-
60
30P+15S+15A
2
3.0
30
15P+15A
2
1.0
-
30
30PK
2
4.0
-
45
15P+15S+15A
2
3.0
-
30
15P+15S
2
5.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I. 2.semestar
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
ECTS Izborni kolegij RPOO I 2. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
2
2.0
Tatković, N.
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
60
30P+30S
3
2.0
-
15
15A
3
2.0
30
15P+15A
3
1.0
-
15
15A
3
3.0
-
45
15P+30A
3
5.0
-
30
15P+15S
3
4.0
-
45
30P+15S
3
3.0
-
30
15P+15S
3
2.0
-
75
75PK
3
ECTS Izborni kolegij RPOO I 3 semestar
=> Odabrati 2 izbora kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
15
15A
4
1.0
-
15
15A
4
3.0
30
15P+15A
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
-
30
15P+15S
4
3.0
Blanuša Trošelj, D.
-
30
15P+15S
4
3.0
Vujičić, L.
-
30
15P+15S
4
4.0
-
45
30P+15A
4
4.0
30
15P+15A
4
ECTS Izborni kolegij RPOO I 4. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15S
4
2.0
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
Mavrinac, M.
-
30
15P+15S
4
2.0
-
30
15P+15A
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
4.0
-
45
15P+30A
5
3.0
-
100
100PK
5
3.0
-
30
15P+15S
5
ECTS Izborni kolegiji RPO I 5 semestar
=> Odabrati dva predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
30
15P+15A
6
4.0
-
30
15P+15PK
6
4.0
-
45
15P+30A
6
4.0
-
45
15P+30S
6
6.0
-
180
180S
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Beroš, M.
-
45
30P+15S
1
4.0
Pavletić, H.
-
60
30P+15S+15A
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1
5.0
Tatković, N.
-
60
30P+30S
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Pogarčić, I.
45
15P+30PK
1
3.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
1
2.0
Lazarić, L.
-
60
60PK
1
3.0
Jašić, M.
-
45
15P+30S
1
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15SJ
1
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Beroš, M.
-
45
30P+15S
1
4.0
Pavletić, H.
-
60
30P+15S+15A
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30A
1
5.0
Tatković, N.
-
60
30P+30S
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Pogarčić, I.
45
15P+30A
1
3.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
1
2.0
Lazarić, L.
-
50
50PK
1
3.0
Jašić, M.
-
45
15P+30S
1
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gortan-Carlin, I.
30
15P+15A
2
4.0
Pavletić, H.
-
60
30P+15S+15A
2
3.0
Pogarčić, I.
30
15P+15A
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
4.0
Kiss, I.
-
45
15P+15S+15A
2
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
2
5.0
Plavšić, M.
-
45
30P+15S
2
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 2. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Dujmović, M.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15SJ
2
ECTS Izborni kolegij RPOO 2. semestar
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Martinović, B.
-
30
15P+15PK
2
2.0
Diković, M.
-
30
15P+15A
2
2.0
Pogarčić, I.
-
30
15P+15A
2
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
4.0
-
60
30P+15S+15A
2
3.0
30
15P+15A
2
1.0
-
30
30PK
2
4.0
-
45
15P+15S+15A
2
3.0
-
30
15P+15S
2
5.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I. 2.semestar
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
ECTS Izborni kolegij RPOO I 2. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
2
2.0
Tatković, N.
-
30
15P+15A
2
2.0
-
30
15P+15A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Jurdana, V.
-
60
30P+30S
3
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30A
3
2.0
Blažević, I.
30
15P+15PK
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3
3.0
Žižović, B.
-
45
15P+30A
3
5.0
Radetić-Paić, M.
60
30P+30S
3
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
45
30P+15S
3
3.0
Mavrinac, M.
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
60
60PK
3
ECTS Izborni kolegij RPOO R 3. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
3
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15A
3
2.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
3
2.0
Jurdana, V.
-
30
15P+15S
3
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
60
30P+30S
3
2.0
-
15
15A
3
2.0
30
15P+15A
3
1.0
-
15
15A
3
3.0
-
45
15P+30A
3
5.0
-
30
15P+15S
3
4.0
-
45
30P+15S
3
3.0
-
30
15P+15S
3
2.0
-
75
75PK
3
ECTS Izborni kolegij RPOO I 3 semestar
=> Odabrati 2 izbora kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
2.0
-
30
15P+15A
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30PK
4
1.0
Blažević, I.
30
30PK
4
3.0
Blažević, I.
30
15P+15PK
4
3.0
Žižović, B.
-
45
15P+30A
4
3.0
Riman, K.
-
45
15P+30S
4
3.0
Blanuša Trošelj, D.
-
30
15P+15S
4
3.0
Vujičić, L.
-
30
15P+15S
4
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
45
30P+15A
4
4.0
Štifanić, M.
45
30P+15A
4
ECTS Izborni kolegij RPOO za 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Riman, K.
-
30
15P+15S
4
2.0
Rotar, A.
-
30
15P+15A
4
2.0
Radić, B.
-
30
15P+15A
4
2.0
Mavrinac, M.
-
30
15P+15S
4
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
4
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
15
15A
4
1.0
-
15
15A
4
3.0
30
15P+15A
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
-
30
15P+15S
4
3.0
Blanuša Trošelj, D.
-
30
15P+15S
4
3.0
Vujičić, L.
-
30
15P+15S
4
4.0
-
45
30P+15A
4
4.0
30
15P+15A
4
ECTS Izborni kolegij RPOO I 4. semestar
=> Odabrati 2 izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15S
4
2.0
30
15P+15A
4
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
Mavrinac, M.
-
30
15P+15S
4
2.0
-
30
15P+15A
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Blažević, I.
45
15P+30A
5
4.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
15P+30PK
5
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
45
15P+30PK
5
4.0
Žižović, B.
-
45
15P+30PK
5
4.0
Kadum, S.
-
45
15P+30PK
5
3.0
Lazarić, L.
-
120
120PK
5
3.0
Ružić Baf, M.
-
30
15P+15S
5
ECTS Izborni kolegij RPOO R za 5. semestar
=> Odabrati dva kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
5
2.0
Diković, M.
-
30
15P+15A
5
2.0
Juraković, L.
-
30
15P+15A
5
2.0
Blanuša Trošelj, D.
-
30
15P+15A
5
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
5
2.0
Radetić-Paić, M.
-
30
15P+15A
5
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30A
5
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
45
15P+30A
5
4.0
-
45
15P+30PK
5
4.0
-
45
15P+30A
5
3.0
-
100
100PK
5
3.0
-
30
15P+15S
5
ECTS Izborni kolegiji RPO I 5 semestar
=> Odabrati dva predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
-
30
15P+15A
5

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj